Skip to content Skip to footer

Ден 24 – Шантав Парти подарък | 28 Видение

Ден 24 – Шантав Парти подарък

„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат…, за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.“ 1 Послание на ап. Петър 4:10–11

Беше смешно, много смешно, когато за първи път присъствах на рожден ден, на който подаръците бяха тоалетна хартия, флуоресцентни чорапи, розови мъжки бански и т.н. Беше забавно. Всеки от поканените идваше с нагласата да носи подарък, който е глуповат и предизвикващ емоции и смях в момента на поднасянето му. Наричам тези подаръци – „шантави парти подаръци“ – евтини, временни и несериозни!

В нашето семейство имаме четири прекрасни дъщери. Никога не сме, а и не бихме си позволили на Рождество под елхата да ги изненадаме с „шантави парти подаръци“. Защо? Защото искаме да ги зарадваме с най-доброто, онова което ще ги накара да се чувстват най-оценени и специални! По същия начин Бог иска за нас най-доброто. Той поднесе най-неочаквания и безценен подарък – Неговия син, Исус Христос.

Когато става дума за изграждането на Божието Царство, се замислям върху това колко много хора подхождат към това по подобен начин – даряват „шантави парти подаръци“ вместо най-доброто, с което могат да се отблагодарят и оценят Онзи, когото твърдят че обичат!

Бог, като добър Баща, показа примера на това как се изгражда Божието Царство, като даде Своя най-безценен „Първак“. Исус беше Неговия „Първак“ – Божието най-добро. Какво имам предвид? Бог ни е призовал не просто да даваме, но да даваме от първаците на нашата печалба. Този модел ние виждаме в примера, който Бог ни показа, като даде своя Първороден (Първак) син, Исус Христос. Цар Соломон написа следното в Притчи 3:9,10:

„Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино.“

Бог ни е дал това чудесно обещание. Когато Го почитаме, донасяйки в Дома Му първаците на нашата печалба, Той ще ни благослови с преливащо изобилие.

Първаците, които даваме за изграждането на Божието Царство са във формата на десятъка от нашата печалба. Ние не правим това просто като част от някаква договорка с Бог или за да си купим благословение от Него. Ние правим това с радостно и благодарно сърце, като отклик на любовта, с която сме обикнати и като израз на нашата любов, с която искаме да Му служим, изграждайки Неговото Царство на земята.

Какъв подарък поднасяш на Бог? Най-ценния „първак“ или „шантав парти подарък“? Посвети се днес да изразяваш любовта си към Бог и да изграждаш Неговото Царство, като Му даваш всеки ден най-доброто от себе си.

Молитва

Боже, благодаря Ти, че ни даде най-безценния подарък. Благодаря Ти за праведността, изкуплението и взаимоотношенията, които имаме в Теб. Помогни ни да следваме Твоя пример на даване като отклик и израз на обичта между ни. Посвещавам се днес да давам от първаците на всичките ми благословения, за да участвам в изграждането на Твоето Царство на земята. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Пророк Малахия 3:10
  • Евангелие на Матей 7:11
  • Евангелие на Лука 16:11
  • Битие 4:3–5

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Матей 16:19 – „Ще ти дам ключовете на Небесното Царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на Небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на Небесата.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner