Skip to content Skip to footer

Ден 12 – Дрехата на Бог | 21 Принадлежност

Дрехата на Бог

„Облечете се със смирение.“

I Петрово 5:5

Дрехите са важна част от живота на човешката раса още от времето на Адам и Ева. Онова, което обличаш и носиш, не скрива твоята голота, а разкрива и изразява самия теб. Твърдението „по дрехите посрещат, по ума изпращат“ ще бъде винаги актуално за обществото, в което живеем. Ето защо Библията ни съветва да се „обличаме“ със смирено отношение сред хората, които ценим и обичаме. Смирението е дрехата заради, която ще искат да те посрещат и изпращат отново и отново.

Гордостта изгражда стени между хората. Смирението строи мостове. Смирението е онази фина козметика, която изглажда и премахва бръчките във взаимоотношенията. Мнителността, прикритостта и надменната гордост унищожават близостта и доверието във взаимоотношенията по-бързо от каквото и да било друго нещо.

Един от начините, чрез които можеш да позволиш смирението да направлява живота ти е, когато решиш да не се страхуваш от това да признаеш своите собствени слабости. Когато се отнасяш с търпение към околните, изслушваш внимателно и се стараеш да разбереш отсрещната гледна точка, ти практикуваш смирение. Ако си отворен за поправление или вниманието ти е насочено към благото и ползата на хората около теб, определено смирението е станало част от твоя характер. Ап.Павел ни съветва: „Бъдете щастливи заедно. Не се надувайте. Не се опитвайте да впечатлявате важните на деня, но се наслаждавайте в компанията на хората от народа. Не си мислете, че знаете всичко.“ (Римляни 12:16). Той пише следното и до вярващите във Филипи: „Не бъдете егоистични; не живейте, за да направите добро впечатление на другите. Бъдете смирени, като мислите за другите като по-добри от самите вас. Не мислете само за своите собствени дела, но се интересувайте и от другите, и от това, което те правят.“ (Филипяни 2:3,4).

Смирението не изисква да мислиш, че си нещо по-малко, а по-малко да мислиш за себе си. Смирение е да мислиш повече за околните, но не и да им робуваш. Смирението няма нищо общо с наивността. Тя е пагубна и глупава. Смирението преди всичко е отношение на почит и покорство спрямо Бог, на ходене в Неговите пътища.

Останалата част на стиха ни за деня гласи следното: „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат“ (1 Петър 5:5в). Това е другата причина, поради която трябва да бъдем смирени: гордостта възпира Божията благодат в нашия живот. Благодатта е, от която се нуждаем, за да се променяме, за да израстваме и бъдем за благословение на хората около нас. Всеки път, когато си позволим да ходим в гордост, ние заставаме срещу Бога! Това е глупав избор и изключително опасен начин на живот. Исус ни съветва: „научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си.“ Смирението е диханието на Божия истински живот.

С какво се „облече“ днес? Какво вдишваш и издишваш?

Молитва

Боже, моля те да се науча да ходя в пътя на смирението. Помогни ми да се облека в дрехата на смирението и да служа както Исус в живота на хората. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Притчи 22:4

„Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот.“

Колосяни 3:12

„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение…“

Ефесяни 4:1,2

„Моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов.“

Филипяни 2:3

„Не се слагай все най-отпред, не надговаряй другите, за да бъдеш чут. Отдръпни се настрани, за да могат и другите да минат напред. Спри да мислиш само за твоята полза. Забрави за малко за себе си, за да можеш да подадеш ръка на помощ.“

Стих за запаметяване

I Петрово 4:8 

„Преди всичко, най-важното е да се обичате усърдно, защото любовта  е, която прави хората да си прощават многото грехове.“

В критичните моменти на човешките взаимоотношения има само един въпрос, на който трябва да открием отговора: Как би постъпила любовта?

Смисълът на живота е да се научим да обичаме Бог и хората. Живот – любов = нула!

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner