Skip to content Skip to footer

Ден 13 – Заедно | 21 Принадлежност

Заедно

„И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.“

Ефесяни 4:3

Единството в църквата е толкова важно, че Новият Завет отдава повече внимание на това, отколкото на небето или на ада. Бог копнее да види Своето Семейство да живее единно, в хармония и разбирателство.

Единството е душата на Църквата. С нараняването му сърцето на Христовото тяло започва да кърви. То е същността, основата на начина, по който Бог е определил да живеем съвместно в Неговия Дом. Най-яркият ни пример за единство е Троицата. Отец, Синът и Святият Дух са напълно съединени в едно. Сам Бог разкрива в Себе си жертвената обич, смирение и съвършена хармония, които съставляват единството.

Подобно на всеки родител, нашият небесен Баща се радва, когато Неговите деца взаимно се разбират. В последните си мигове, преди да бъде заловен, Исус се моли горещо за нашето единство (Йоан 17:20-23). Нашето единство е на първо място в Неговите мисли, въпреки че много добре знаеше какво го очаква в следващите часове.

Нищо на земята не е толкова ценно за Бога, както Неговата църква. За нея Той плати най-високата цена и е готов да направи всичко, за да я защити, особено от разрушителната сила на разделението, конфликтите или липсата на хармония. Ако виждаш себе си като част от Християнския Център, ти имаш отговорността да защитаваш единството в това Божие Семейство. Исус Христос те призовава да направиш всичко, каквото е необходимо, за да опазиш единството, да защитаваш общението и да подпомагаш хармонията сред вярващите. Стихът ни от днес казва: „и се старайте в свръзката на мира да опазите единството в Духа (Ефесяни 4:3).
Но как можем да живеем това?

Съсредоточи се върху общите неща, които ни събират, а не върху нашите различия. Ап. Павел ни казва: „И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание (Римляни 14:19). Конфликтът или конфронтацията обикновено са белег на това, че фокусът е изместен към по-маловажните неща. Библията ги нарича „глупави и просташки разисквания“(II Тимотей 2:23). Когато насочим погледа си към отделни личности, предпочитания, тълкувания, стилове или методи, винаги рано или късно настава разделение. Ако обаче се съсредоточим върху това да се обичаме един друг и да изпълняваме Божиите цели за нас като Дом и Семейство, няма как да не получим обратно хармония и разбирателство помежду ни. Ап.Павел приканва именно към това: „Умолявам ви, живейте в хармония един с друг, за да няма разделение в църквата. Бъдете единодушни, обединени в една мисъл и цел“ (I Коринтяни 1:10).

Като вярващи имаме един Господ, едно Тяло, една цел, един Баща, един Свят Дух, една надежда, една вяра, едно кръщение и една любов (Римляни 10:12; 12:4, 5; I Коринтяни 1:10; 8:6; 12:13; Ефесяни 4:4; Филипяни 2:2). Получили сме едно и също спасение, един живот вечен и имаме общо бъдеще – неща, които са далеч по-важни от каквото и да било друго, което можем да посочим. Това са важните неща, а не личностните ни различия.

Бог ни създаде не-еднакви. Всички ние сме от различен произход и имаме различни предпочитания. Именно поради това Бог очаква от нас да ценим и да се наслаждаваме на тези различия. Заради единството никога не трябва да допускаме различията да ни разделят. Трябва да останем съсредоточени върху най-важното – да се приемаме и обичаме един друг така, както Христос ни възлюби.

Молитва

Господи, научи ме да ценя и обичам моите братя и сестри, въпреки техните различия. Моля те да не спирам да градя заедно с тях нашия Дом чрез единството във нашата вяра. Аз се посвещавам да вървя заедно в целта, за която си ни събрал. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Колосяни 3:14 

„Над свичко друго, оставете любовта да напътства живота ви, защото тогава цялата църква ще остане единна в съвършенa хармония.“

I Коринтяни 10:24

„Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия.“

Ефесяни 4:4-6

„Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:един Господ, една вяра, едно кръщение,един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.“

Филипяни 2:2

„Направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.“

Стих за запаметяване

I Петрово 4:8

„Преди всичко, най-важното е да се обичате усърдно, защото любовта е, която прави хората да си прощават многото грехове.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner