Skip to content Skip to footer

Ден 18 – Заедно е по-добре | 21 Принадлежност

Заедно е по-добре

„Човек, който е сам, може да бъде нападнат и победен, но двама могат да опрат гърба си един в друг и да победят. Трима са още по-силни, защото тройното въже не се къса лесно.“
Еклесиаст 4:12

Да бъда открит и уязвим с моите човешки слабости и нужди, не винаги е било лесно за мен. Например, често когато някой ме пита: “Как си?”, за мен е по-лесно да му отговоря: „Добре, чудесно, всичко е наред“, отколкото да кажа истината, че точно в този момент ми е тежко и трудно в живота. Мисля, че повечето хора реагират по същия начин. Вместо да бъдем честни и да споделим, че не всичко е както трябва, ние предпочитаме да изглеждаме така, като че ли всичко е наред. Да признаеш и споделиш слабостта си, нуждата си и да се помолиш за помощ не е никак лесно!

Ако погледнем по-надълбоко в тази наша склонност, ще открием, че онова, което ни кара да се въздържаме да помолим някой за подкрепа или помощ, е „добрата“ стара, добре отглеждана от нас гордост. Културата в нашето общество издига независимостта на пиедестал, докато Бог ни създаде зависими – да зависим от Него и от хората около нас. Да търсиш помощта на другите не само е библейски правилно, водещо до смирение, но и изключително полезно!

В глава 4 на книгата Еклисиаст, Соломон ни разказва историята на човек смачкан от всичкия си труд под слънцето. Сломен и дотолкова отчаян, че смята всичко, което е постигнал сам, за безсмислено. Малко след това Соломон заявява как всичко се променя около нас, когато имаме приятел до себе си: „По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си; защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; но горко на оня, който е сам, когато падне, и няма друг да го дигне “.
(Еклисиаст 4:9,10) Бог е много ясен. Когато намериш приятели, с които да споделяш трудностите през които преминаваш, това ще те направи удовлетворен и успешен повече, отколкото ако избереш да останеш сам със себе си!

Наскоро четох прекрасен материал за гъските, които отлитат на юг.

„Те летят във формата на буквата „V”, защото всяка една птица, размахваща крилете си създава зад себе си възходяща струя за останалите, които я следват. Летейки по този начин, изминават 71% по-голямо разстояние, отколкото ако всяка една избере да лети сама. Хората, които вървят в една посока с усещането за принадлежност към дадена общност, стигат целта си много по-бързо и лесно, защото пътуват благодарение на помощта на другите. Когато някоя гъска се разболее или я улучи сачма на ловец и тя се отдели от ятото, с нея отлитат още две гъски, за да ѝ помогнат да кацне и да я защитават. Те остават с пострадалата гъска, докато тя се възстанови; едва тогава отлитат сами или с друго ято, за да настигнат групата си.“

Можеш да посещаваш събранията на Християнския Център всяка седмица, но да не позволиш на когото и да било да те опознава. Може да прикриваш истинското си състояние, когато хората те питат: Как си? И така да се лишиш от някого, който би ти помогнал във време на нужда. Или…….може да признаеш своята човешка необходимост от съпричастност и нужда от приятели. Може да се присъединиш към определени взаимоотношения и така да победиш неща в живота си, които преди е било немислимо да постигнеш сам. Позволи на хората да те познават, защото по този начин ще получиш толкова много; много повече, отколкото самия ти можеш да си представиш!

Молитва

Господи, благодаря Ти, че ме учиш да не ходя сам през живота. Предавам гордостта си пред Теб и Те моля да ми помогнеш да мога да се свързвам с другите вярващи; да бъда открит и приемам тяхната грижа и помощ. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Притчи 18:24

„Има „приятели“, които претендират да са такива, но истинският приятел е по-близък и от брат.“(TLB)

Еклисиаст 4:7–12

„Обърнах глава и видях още „дим в очите“ в пътя към нищожността – самотен човек, съвсем сам – без деца, без семейство, без приятели, въпреки това, все още работещ завладян от работата си до късно през нощта, маниакално алчен за все повече и повече, без да се спре за момент и да се запита: “Защо работя като куче, без да мога да съм щастлив? Кой му пука от това, което правя? “Още дим в очите. Лоша работа.“ По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, И няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам, Двама ще му се опрат; И тройното въже не се къса скоро.“

Колосяни 3:12–14

„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.“

1 Коринтяни 15:33

„Не се мамете. “Лошите другари покварят добрите нрави”.“

Стих за запаметяване

Еклисиаст 4:12 

„Човек, който е сам, може да бъде нападнат и победен, но двама могат да опрат гърба си един в друг и да победят. Трима са още по-силни, защото тройното въже не се къса лесно.“

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner