Skip to content Skip to footer

Ден 7 – LoveCoin | 21 Принадлежност

Lovecoin

„Защото в Христос нито най-съвестното спазване на религията, нито пълното й отричане са нещо важно. Това, което има стойност е вяра изразена чрез любов.“
Галатяни 5:6

Днес е модерно да се говори за криптовалути. Те са нещо екзотично, различно и носещо ново усещане за бъдещето. Характерното за тях е, че не можеш да ги пипнеш, да ги държиш в ръката си, да отидеш до магазина и купиш нещо за твоето ежедневие. Тяхната стойност в момента е по-голяма от всяка друга позната валута, която е в обръщение, но въпреки това те не са толкова „реални“ в ежедневието.

На небето има „валута“ и тя е с най-високата стойност във Вселената. Нейното име е любов. Тази валута не е много разпространена и в голямо обръщение на планетата земя, но има силата да остойностява истинската цена за всяко нещо в живота ни. Да се научим да обичаме е много важно, защото въз основа на любовта ни ще бъдем оценени; въз основа на любовта ще ни бъде „заплатено“ във вечността.

Един от начините, по които Бог измерва духовната зрялост е чрез качеството на нашите взаимоотношения. Във всеки един производствен процес има проверка на качеството на продукта. В Царството на Бог има три главни компонента за проверка нивото на качеството – вяра, надежда и любов, от които любовта е с най-голяма тежест в оценката. Когато преминеш във вечността, ще оставиш всичко тук. Единственото, което ще вземеш е зрялостта и качеството на твоя характер. Ето защо Библията казва, че единственото нещо, което е от значение е „вяра, която действа чрез любов“ (Галатяни 5:6).

Бог няма да те пита, когато застанеш пред Него: „Разкажи ми за твоята кариера, баланса на банковата ти сметка или твоето хоби“. Вместо това ще прегледа начина, по който си се отнасял към останалите хора и особено към нуждаещите се (Матей 25:34-46). Исус казва, че Го обичаме, когато обичаме Неговото семейство и когато приемем отговорността да се погрижим за нуждите в него: „Истина ви казвам: „Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40).

Каква привилегия само – да обичаме Исус, като че ли Той е днес, тук и сега сред нас. Всеки един човек от Семейството ни е „Исус в плът между нас“! Не пропускай нуждата. Не подминавай човека до теб. Обичай Исус днес и сега!

Помисли върху това – нека не живеем и един ден на тази земя, който да пропилеем за неща, които нямат никаква стойност на небето.

Молитва

Боже, каквото и да свърша днес, моля Те помогни ми да обичам Теб и другите хора около мен, защото в това е смисълът и радостта от живота. Не искам да пропилявам този ден. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

• 1 Коринтяни 13:13

„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.“

1 Коринтяни 3:11-15

„Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.“

Яков 2:14-17

„Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна,  и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“

Галатяни 5:6 

„Защото в Христос нито най-съвестното спазване на религията, нито пълното й отричане са нещо важно. Това, което има стойност е вяра изразена чрез любов.“

Стих за запаметяване

Галатяни 5:14

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: Да обичаш ближния си, както себе си.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner