Skip to content Skip to footer

Ден 4 – Най-важното нещо | 21 Принадлежност

Най-важното нещо

„Любовта означава да живеем по начина, по който Бог ни е заповядал да живеем. Както чухте от началото, това е Неговата заповед: живейте живот на любов.“
II Йоан 1:6

Любовта е в центъра на живота. Не е достатъчно да кажеш: „Едно от нещата, които искам в живота, е да мога да обичам“ и това да е едно от десетте важни неща за теб. Любовта не е просто едно от многото неща в живота ни. Без любов, животът е лишен от смисъл и стойност. Павел казва: „Без значение какво казвам, какво вярвам и какво върша, без любов съм пропилял всичко.“(I Коринтяни 13:3).

Бог е любов, затова и най-важния урок, който Той иска да научим на земята е как да обичаме. Когато обичаме, приличаме на Него. Ето защо любовта е основата на всяка заповед, която Той ни е дал: „Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“ (Галатяни 5:14).

Да обичамe трябва да бъде най-важният ни приоритет, главна цел и най-голямата ни мотивация. Библията казва: „Устремете се към любовта“. (I Коринтяни 14:1)

Задачата да се научим да обичаме не е лесна. Тя е в пълна противоположност на нашата себична и егоцентрична природа. Ето защо разполагаме с цял живот, за да я изпълним. Разбира се, че Бог би искал да обичаме всички, но е особено загрижен за това дали обичаме нашите братя и сестри – тези, които принадлежат на Неговото семейство. Апостол Петър наставлява: „проявявайте специална любов към Божия народ“ (I Петрово 2:17). Апостол Павел сякаш повтаря и утвърждава това твърдение: „доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра“ (Галатяни 6:10).

Защо Бог настоява да обичаме и да показваме специално внимание към нашите братя и сестри? Защо те имат приоритет в любовта? Защото иска Неговото семейство да бъде известно преди всичко и най-вече с любовта! Исус казва, че любовта ни един към друг, а не нашите вярвания е най-голямото свидетелство за Него пред хората от света.Той казва: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си“ (Йоан 13:35).

Когато поддържаш редовно и близко общение с други вярващи, само тогава можеш да развиеш умението да обичаш. Не можеш да се научиш да обичаш в изолация! Любовта е изкуство и най-добрата лаборатория, където да се упражняваш в любовта е църквата – Божието семейство!

На небето завинаги ще се наслаждаваме на Божието семейство, но първо трябва да свършим „малко работа“ и тук на земята. Бог ни възрастява в Своя Дом като ни дава „семейни отговорности“, най-важната от които е да се обичаме един друг.

„Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце“ (1 Петрово 1:22)
Да бъде!

Молитва

Боже, научи ме да обичам. Нека Твоя пример ме зарази така, щото да служа на своите братя и сестри, както Ти ни послужи. Нека хората около мен виждат Теб в моите действия и грижа за тях. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Галатяни 5:14

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: Да обичаш ближния си, както себе си.“

Галатяни 6:10

„Доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.“

Евангеллие на Йоан 13:35

„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

I Йоан 4:12

„Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към Него е съвършена в нас.“

Стих за запаметяване

I Йоан 1:18

„Дечица, да не любим с думи и приказки, но с дело и в действителност…“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner