Skip to content Skip to footer

Ден 9 – Като целувка по устните | 21 Принадлежност

Като целувка по устните

„Честният отговор е толкова приятен колкото целувка по устните.“

Притчи 24:26

Въпреки че е много по-лесно да замажеш проблема или да го пренебрегнеш, това няма да помогне на човека когото обичаш. Често знаем какво трябва да кажем на човека отсреща, но от неудобство не го правим. Изисква се смела любов, за да спасиш живота на някого в Божието семейство. Да обичаш истински означава да говориш истината с любов.

Павел порицава църквата в Коринт за пасивното им мълчание: „Не трябва да гледате на другата страна и да се надявате нещата да отминат от само себе си. Изкарайте нещата наяве и се справете с проблема… Подминавате го като нещо незначително, но не е така… не може да се държите така, сякаш нищо не се е случило, когато някой, който твърди, че е християнин, блудства или е извратен, подиграва се на Бога или е груб, напива се или е алчен и нападателен. Не може да се съгласявате с нещо подобно и да считате това за приемливо поведение. Аз не нося отговорност за това, което вършат външните(невярващите) хора, но не сме ли ние, които носим отговорност за вярващите от нашата общност?“ (I Коринтяни 5:3-13).

Библията ни казва да „действаме истинно в любов“ (Ефесяни 4:15). Няма как да изграждаш близост и общение без откровеност и прямота. Понякога това означава да разговаряш с човека, който съгрешава или е изкушен да направи това.

Много приятелства и взаимоотношения остават на повърхността, защото хората в тях се страхуват от конфликти. Всеки знае за проблема, но никой не говори открито за него. Ап. Павел недвусмислено заявява: „Кажи истината на ближния си. В края на краищата в Христовото тяло всички сме свързани един с друг. Когато лъжеш другите, в крайна сметка лъжеш себе си.“
(Ефесяни 4:25).

Истинската близост в брака, в приятелството или в църквата, зависи от откритостта. Докато не проявиш достатъчно загриженост и не премахнеш появилите се пречки, никога няма да имаш истинска близост с отсрещния човек.

Естествено откритостта не ти дава зелена светлина да кажеш всичко, което пожелаеш където, когато и както си поискаш. Тя не бива да бъде арогантна, нетактична или груба. Библията ни учи, че „има правилно време и правилен начин за всичко“ (Еклисиаст 8:6).

Да разговаряме честно и открито един с друг като любящи членове на Семейството ни е нещото, което прави Бог истински щастлив. Да се научим да живеем заедно „въпреки, а не само защото“ разкрива зрелостта и дълбочината на нашето посвещение към Дома ни. Да се обичаме смело показва, че не само се познаваме, а че принадлежим един на друг.

Молитва

Господи, моля те да обичам честно и открито. Да насърчавам и окуражавам, но също да бъда пазител на ценностите, които съм приел и вярвам. Моля те, научи ме да говоря истината с любов. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

I Тимотей 5:1,2

„Стар човек не порицавай, а го увещавай като баща, по- младите като братя, старите жени като майки, по-младите като сестри, със съвършена чистота.“

Галатяни 6:1,2

„Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух.“

Притчи 28:23

„В края на краищата хората оценяват откровеността повече от ласкателството.“

Стих за запаметяване

Галатяни 5:14

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: Да обичаш ближния си, както себе си.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner