Skip to content Skip to footer

Ден 5 – Най-добрият начин | 21 Принадлежност

Най-добрият начин

„Приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда“.
Притчи 17:17

Вчера разбрахме, че най-важното е да живеем като обичаме, а днес ще говоря за това, че най-добрия начин да обичаме е чрез нашите взаимоотношения. Често се държим така, сякаш взаимоотношенията са нещо, което трябва постоянно да вмъкваме в нашата ежедневна програма. Говорим за това, че трябва да намерим време за нашите деца или да отделим време за определени хора в нашия живот. Склоността ни да мислим по този начин формира тенденцията, че взаимоотношенията са второстепенна част от нашия живот, просто едно от многото други неща около нас. Истината обаче е друга – те са които истински осмислят живота ни.

Четири от Десетте Божии заповеди разглеждат нашите взаимоотношения с Бог, докато останалите шест – взаимоотношенията ни с хората около нас. Забележи, всички насоки за живеене са свързани с взаимоотношенията. По-късно, по време на своето земно служение, Исус обобщава най-важното от тях в тези две твърдения: 1) обичай Бог и 2) обичай хората. Той казва: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце…Това е най-голямата и първа заповед. А втората, подобна на нея, е: „ Да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.“ (Матей 22:37-40).

След като се решиш да обичаш Бог, второто най-важно нещо е да се научиш да обичаш хората. Как мога да се науча да обичам хората? На първо място, като започна да ги ценя. Като на практика поставя взаимоотношения си с тях за основен и най-важен приоритет в живота.

Взаимоотношенията, а не постиженията или придобиването на вещи, са най-важни в живота. Защо тогава позволяваме те да останат на заден план? Когато станем твърде заети, приятелствата ни започват да страдат и връзката ни с нашите роднини започва да охладнява. Намаляваме времето, което би трябвало да отделяме за тях; не отдаваме необходимото внимание и неусетно пристигаме на студеното място на отчуждението. Всъщност, правим най-големия компромис – заменяме най-важното със спешното или неотложното.

Заетостта е огромен враг на взаимоотношенията. Чувстваме се обременени с изкарване на прехраната, с плащане на сметки или с постигането на целите, които сме си поставили, сякаш тези неща са смисълът на живота. Дори да си изключително способен да се справяш с всичко изброено по-горе, онзи който ще те чака у дома, очаква твоята обич и привързаност повече от всичко друго. Не случайно го наричаме „семейно огнище“. За да гори, някой трябва да слага дърва в огъня!

Взаимоотношенията ти с хората около теб са като личната ти банкова сметка. Не можеш само да теглиш „пари“ от нея. Трябва и да депозираш редовно. Инвестирай в себе си, защото се обичаш.  Инвестирай във взаимоотношенията си, за да бъдеш обичан. Няма по-голяма възвръщаемост на инвестициите ни от „борсата на човешките взаимоотношения“. Вложи всички свои ресурси, енергия и време в „копаенето“ на качествени взаимоотношения, защото там се  намира най-богатото находище на щастие и удовлетворение в живота.

Молитва

Господи, помогни ми да виждам през Твоите очи стойността на хората. Научи ме да ги обичам; да обръщам необходимото внимание на важните за мен взаимоотношения, а не на неотложните ангажименти. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Римляни 12:10

„В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреварвайте се да си отдавате един на друг почит.“

I Петрово 1:22

„Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце.“

I Йоан 3:16

„От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.“

Евангелие на Матей 22:37-40

„А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.“

Стих за запаметяване

I Йоан 1:18 

„Дечица, да не любим с думи нито с приказки, но с дело и в действителност.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner