Skip to content Skip to footer

Ден 3 – Семейна гордост | 21 Принадлежност

Семейна гордост

„И като посочи с ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми. Защото който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка“.
Евангелие на Матей 12:49,50

Здравите и успешни семейства имат своята семейна гордост. Всеки един член на тези семейства не се срамува от това да бъде разпознат като част от това семейството.

За съжаление има вярващи, които все още не са заявили публично, че са част от Божието семейство. Те са като „агенти под прикритие“. Исус не правеше така. Той смело заяви, че Неговото семейство са онези, които живеят, за да вършат волята на Отца. Нещо още по-забележително – Той се „гордееше“ със Своето Семейство.

Навремето имаше едно телевизионно шоу „Семейни войни“. Не съм му отделял кой знае какво внимание, но ми е правило впечатление борбения дух, който всяко едно семейство има по време на играта. Дали ще са Иванови срещу Пееви или Петрови срещу Драганови, целта е една – „война“ докрай, до пълна победа за честта и името на Семейството! Често докато децата ни израстваха им казвах: „Ние сме Петрови. Петрови мислят така, говорят така или правят така“. Защо? Защото семейното име значи!

В продължение на години се чудех защо Великото поръчение на Исус отдава същото значение на водното кръщение, както на благовестието и ученичеството. Защо е толкова важно? По-късно съзнах, че това е така, защото символизира участието ни в общението на Божието вечно семейство. Представлява празнуване на твоето включване в Семейството на Бог. То не е просто някакво си тайнство или безмислен религиозен ритуал. Напротив, чрез него ти заявяваш публично на света: „Не се срамувам от това да бъда част от Божието семейство“. Водното кръщение разкрива недвусмислено, че носиш „фамилното име“; че имаш своята семейна гордост и войната с врага ще е докрай, до пълна победа, за честта и името на Семейството.

Също така твоето водно кръщение е физическа изява на духовна истина и реалност.
То представя какво се случва в момента, в който Бог те въвежда в Своето семейство: „Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се напоихме“ (1 Коринтяни 12:13). Ти ставаш част от Христовото Тяло!

Кръщението не те прави член на Божието семейство. Единствено вярата в Христос прави това. Кръщението показва, че вече си член на Божието семейство, част от Христовото Тяло.

Библията казва: „Понеже и Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един Отец (Баща); затова Той (Исус) не се срамува да ги нарича братя“ (Евреи 2:11). Каква велика истина само – Ти си част от Божието семейство и Исус се гордее с теб!

Принадлежността към Божието семейство е най-голямата чест и най-голямата привилегия, които някога би могъл да получиш. Нищо друго не може да се сравни с това. Когато се чувстваш ненужен, необичан или несигурен, помни къде и на Кого принадлежиш.

Молитва

Боже, помогни ми никога да не омаловажавам факта, че нося Твоето Име. Благодаря Ти, че ме „кръсти“ – приобщи към Семейството Ти. Горд съм да бъда част от Твоя Дом. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Евангелие на Матей 28:18-20

„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]“

Ефесияни 1:5

„Неговият непроменим план винаги е бил да ни осинови в семейството Си като ни приведе при Себе си чрез Исус Христос..“

Ефесияни 3:14, 15

„Затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],15 от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята“.

Стих за запаметяване

I Йоан 3:1

„Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner