Skip to content Skip to footer

Ден 2 – Да принадлежа | 21 Принадлежност

Да принадлежа

„Не е добре за човека да бъде сам“
Битие 2:18

Дори в съвършената и безгрешна среда на Едем, Бог каза: „Не е добре за човека да бъде сам“ (Битие 2:18). Ние сме създадени, за да живеем в общност, да общуваме и да сме част от семейна среда. Нещо повече – никой от нас не може сам да изпълни Божиите цели за своя живот. Библията не познава самотни светии или духовни отшелници, изолирани от другите вярващи, лишени от общението в семейството на Бог. Напротив, в нея се говори за това, че сме „ едно, стройно сглобени, вградени, сънаследници, свързани, сплотени, ще бъдем грабнати заедно(I Коринтяни 12:12; Ефесяни 2:21, 22; 3:6; 4:16; Колосяни 2:19; 1 Солунци 4:17).

Макар взаимоотношението ни с Христос да е индивидуално и лично, Бог не би искал то да остане частно и изолирано. Той е предопределил да бъдем свързани с останалите вярващи в Божие семейство и именно тази наша взаимна принадлежност ще премине един ден във вечността.

За да могат органите да изпълняват функциите си, трябва да бъдат взаимно свързани в човешкото тяло. Същото важи и за теб, и за мен като части (органи) от Христовото тяло. Ако не си свързан към жива, местна църква и не изграждаш взаимоотношения с хората в нея, ще ти бъде изключително трудно да откриеш своето място в живота. Библията ни казва: „По този начин ние сме като различните части на човешкото тяло. Всяка една част получава своето значение (важност) поради тялото като единно цяло, а не обратното. Тялото, за което говорим, е Христовото тяло, съставено от избрани хора. Всеки от нас намира значението и функцията си като част от тялото Му. Но, ако сме като отрязан пръст или палец, дали щяхме да бъдем от полза?“ (Римляни 12:4,5).

Всеки орган, отделен от тялото изсъхва и умира. Не може да съществува сам. Така е и с нас. Отделени и откъснати от организма на местно „духовно тяло“, духовния ни живот ще повехне и в последствие ще престане да съществува (Ефесяни 4:16). Забелязал съм през годините, че един от първите симптоми на духовен упадък е нередовното посещаване на богослуженията, събитията или събранията на църквата. Когато станем невнимателни по отношение на общението в Дома, всичко останало започва да ни се изплъзва.

Принадлежността към Божието семейство не е нито без значение; нито нещо, което можем да си позволим лукса да пренебрегваме. Исус казва: „На тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада (смъртта) няма да я надвият“ (Матей 16:18). Църквата не може да бъде унищожена. Тя ще премине и съществува във вечността. Тя ще надживее цялата вселена. Всеки, който казва: „Не ми трябва църква“ е или горд, или невежа. Църквата е толкова значима, че Исус умря на кръста за нея. Христос обичаше Църквата и даде Себе Си за нея (Ефесяни 5:25).

Библията нарича Църквата: ,,Негова жена“ и „Христово тяло“ (II Коринтяни 11:2; Ефесяни 5:27; Откровение 19:7). Как ти се струва? Нормално ли е да казваш на Исус: „Харесвам Те, но не харесвам Твоята съпруга.“ Или: „Приемам Те, но отхвърлям Твоето тяло.“ Въпреки това, го правим всеки път, когато омаловажаваме или се оплакваме по отношение на църквата. За голямо съжаление, много християни използват църквата, но не я обичат. Апостол Петър ни увещава в 1 Петрово 2:17: „Обичайте духовното си семейство“, а апостол Павел наставлява: „Обичайте се един друг като братя и сестри (близки роднини) със семейна обич“. (Римляни 12:10)

От кои християни избираш да бъдеш?

Молитва

Татко, благодаря Ти, че не съм сам. Благодаря Ти, че съм част от Дом и Семейство. Прости ми времето на незнание и лутане. Избирам да бъда част от Тялото на Христос и да принадлежа и обичам Семейството Ти завинаги. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Римляни 12:4,5

„По този начин ние сме като различните части на човешкото тяло. Всяка една част получава своето значение (важност) поради тялото като единно цяло, а не обратното. Тялото, за което говорим, е Христовото тяло, съставено от избрани хора. Всеки от нас намира значението и функцията си като част от тялото Му. Но, ако сме като отрязан пръст или палец, дали щяхме да бъдем от полза?

Ефесяни 4:16

„от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“

Ефесяни 5:25-27

„Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,26 за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото,27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.“

Ефесяни 2:19-22

„Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,21 върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа;22 в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“

Стих за запаметяване

I Йоан 3:1

„Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner