Skip to content Skip to footer

Ден 20 – Духовни навици | 28 Видение 2023

Ден 20 – Духовни навици

„И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили, било чрез наше слово или чрез наше послание.“ 2 Солунци 2:15

Представи си за момент, че си получил покана от мен да ми гостуваш у дома, за да прекараме време заедно. Откликнал си, звъниш на вратата, аз те приветствам и каня да се настаниш удобно. Това, което очакваш, е прекрасно време на споделяне и приятелско отношение около вечерята. Какво ще си помислиш и как би се почувствал, ако, докато си седиш удобно и се наслаждаваш на атмосферата в дома ми, аз започна да си мисля на глас дали да те поканя, за да дойдеш и ми гостуваш тази същата вечер?!

Как би си обяснил моето поведение при положение, че вече си в дома ми и вечеряш с мен? Или, как би реагирал, ако аз се чудя къде си и защо още не си пристигнал в отговор на поканата ми, въпреки че си точно там, в дома ми, седиш пред мен на масата и дори ми махаш с ръка, за да ми покажеш, че те има?

Няма да са ти нужни кой знае колко много усилия, за да стигнеш до заключението, че „нещо ми хлопа“, нали?!

Звучи налудничаво. Но този сценарий не се ли случва често в нашия ум относно Исус Христос?! Колко пъти сме били несигурни, че Той е откликнал и отговорил на поканата да влезе в живота ни?! Дали наистина е там?

В книгата Откровение 3:20 четем:

„Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“

След като сме Го поканили, Той е в дома на нашето сърце и маха, за да Го забележим. Стои на масата и копнее да вечеря, да общува и споделя с нас. Обаче често ние се съмняваме в Неговото присъствие в живота ни и продължаваме да Го каним, въпреки че Той вече е дошъл в „дома ни“.

Как можем да спрем това?
Как да прекратим този повтарящ се кръговрат от съмнения?

Като започнем да се доверяваме и вярваме в това, което Той казва в Своето Слово. Променяме този цикъл на несигурност, като се посветим на изграждането на духовни навици: ежедневно да четем Библията, да се молим редовно и да постим целенасочено.

Да изграждаме тези духовни навици е от изключително значение, както и да поддържаме фокус върху разбирането и убеждението на това защо ги правим.

Те не са задължения и условности. Те са сърцето на взаимоотношенията ни с Исус Христос. Помагат ни все повече и по-дълбоко да осъзнаваме, че Той е с нас, че присъства – не временно и мимолетно, но завинаги.

Позволи на миналите съмнения и несигурност относно Неговото присъствие в живота ти да си отидат. Пристъпи към това да изучаваш целенасочено Библията, да прекарваш време в молитва и да постиш с вълнение. Когато влезеш в атмосферата на молитвата, бъди естествен и автентичен, позволи си да бъдеш искрен, споделяй и разкривай себе си, нека общението и усещането за привързаност с Исус бъде копнежа на сърцето ти в тези интимни мигове. Докато правиш това, ще усетиш как всяко съмнение напуска и сигурността в любовта на Спасителя започва да обгръща твоята душа.

Молитва

Скъпи Господи Исусе, благодаря Ти, че дойде в живота ми и никога не ще ме напуснеш. Искам да живея със съзнание за Твоето присъствие в моя живот. Искам да имам близки взаимоотношения с теб, Боже. Помогни ми да се приближавам до Теб, докато развивам своите духовни навици на пост, молитва и четене на Божието Слово. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Притчи 30:5

„Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.“

  • Исая 40:31

„Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.“

  • Евангелие на Матей 6:18

„за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].“

  • Римляни 15:4

„защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.“

  • Яков 1:6

„Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.“

Стих за запаметяване

  • Притчи 16:3

„Възлагай делата си на Господа, и Той ще утвърди намерения ти.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner