Skip to content Skip to footer

Ден 26 – Духовни внуци | 28 Видение 2023

Ден 26 – Духовни внуци

„И нещата, които сте ме чули да говоря в присъствието на много свидетели, предайте на доверени хора, които са квалифицирани да учат други.“ 2 Тимотей 2:2 (Нов международен превод)

Често съм се шегувал с пастор Благовест Матанов относно факта, че е човека с най- дълъг стаж във вярата. В разговора с него лесно може да разбереш как няколкото поколения преди него са павирали пътя на това да избере Христос в живота си.

Веднъж ми каза, че броя на проповедите, на които е присъствал надхвърля 3500. Беше си направил труда да ги преброи. Споделял ми смешни църковни истории, проповеди на пастори, които са го отегчавали; песни, които е пял и свирил до втръсване, но накрая, винаги заявяваше колко благодарен е бил на родителите си за семената на вяра, които са поливали, за да следва Исус.

Тези дни имах възможност да бъда с него на определени срещи. Бях толкова възхитен от държанието, поведението и начина по който съветваше хората в моето присъствие. Бях толкова щастлив да наблюдавам това.

Замислих се и си пожелах дано и аз съм имал някакъв дял от човека, който е станал; дано да съм участвал по някакъв начин във формирането на този прекрасен мъж и лидер. Но, знаете ли – още по-прекрасната картина от този пейзаж на взаимоотношения е плода в хората, който той и съпругата му имат следствие на влиянието, което оказват върху тях.

Пълната мяра на твоята продуктивност може да бъде видяна в живота на твоите духовни внуци.

В стиха, който четем днес от 2 Тимотей 2:2, апостол Павел насочва мислите ни именно натам. Всъщност той казва: „Вземи това, което съм те учил и го депозирай в някой, който от своя страна ще повлияе на някой друг“.

Той ни увещава не просто да вземем за нас си това, което сме получили и да го складираме и заключим в нашите умове, но да го споделим и предадем нататък в живота на някой друг.

Ето това е семплотата да водиш и изграждаш хора. Забелязал съм, че хора пристъпват плахо и несигурно относно идеята да водят и учат други да следват Христос. Често си мислят или дори съм ги чувал да споделят: „ Не знам достатъчно“, „ Не съм сигурен…“.

Но истината е, че не е необходимо да си експерт по тълкуване на Библията, за да влияеш и водиш хора да следват Христос. Всъщност е много лесно да изграждаш Божието Царство, като имаш последователи. Нужно е да следваш две основни правила:

1. Необходимо е да слушаш

В Християнския Център вярваме, че Бог говори на Своите деца или директно чрез Собствения Си глас, или индиректно чрез Божието Писано Слово. Често след края на проповедта, задавам следния въпрос: „Кое е това, което Святият Дух ти говори?“ Какво ли би се случило в теб, ако действително обърнеш внимание на това и наистина се заслушаш в Святия Дух и какво Той би искал да ти каже чрез поучението?

2. Необходимо е да споделиш това на някого

Когато Бог ти говори, сподели това с някого. Простичко и със свои думи кажи какво Бог ти казва, какво си разбрал, кое те е докоснало или какво си научил. Дори това да не звучи величествено, то носи в себе си силата на духовното семе, което ще расте и процъфтява във времето.

Ученичеството в Божия дом е семпло нещо. Семпло, колкото историята на пастор Благовест. Родителите му са предали онова, което са приели: да чете Божието слово, да посещава църквата, да служи на Бог и на неговите братя и сестри.

Това е което пастор Благовест и Руми Матанови правят и със своя син днес.

Колко ли поколения ще бъдат трансформирани от този простичък модел на приемане и предаване?!
Без съмнение много! Много повече и от най-смелите ми представи и очаквания!

Бог ни призова да бъдем ученици и да правим ученици. Това е процес, който включва да намерим някой и да му споделим какво сме чули, разбрали и научили дотук.

Не можеш да си представиш колко много поколения след теб ще бъдат променени заради готовността ти да слушаш и да се покоряваш.

Кой е човека, който водиш и който те следва с днешна дата?

Молитва

Татко, моля Те да ми помогнеш да водя хората, на които влияя по такъв начин, по който съм приел от хората, които следвам. Моля Те, следвайки Святия Дух, да бъда чувствителен и да създавам непрекъсващо духовно влияние на поколения от ученици след мен. Благослови ме да видя един ден духовни внуци и правнуци, като плод от живота ми.

Стихове за прочит

  • Евангелие на Матей 28:18–20

„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“

  • Евангелие на Лука 14:27

„Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.“

  • Деяния на апостолите 2:42

„И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.“

  • Ефесяни 4:11–17

„И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Лука 17:21

“Защото, ето Божието Царство е сред вас.”

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner