Skip to content Skip to footer

Ден 3 – Кой си и Защо си тук? | 28 Дни Видение 2023

Кой си и Защо си тук?

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово“. Римляни 10:17

Има една стара история за един равин, който решил да отиде за провизии за своето село. Прибирайки се по пътя към своята къщичка, объркал пътя и се оказал в непозната за него част на града.

Изведнъж силен глас проехтял от тъмното: „Кой си и Защо си тук?”

Шокиран, той осъзнал, че се е заблудил и е попаднал на войник, пазещ римски гарнизон. Въпреки шока и стресовата ситуация, в която се озовал, равинът отговорил закачливо на младия войник: “Колко ти плащат, за да стоиш на пост и задаваш тези въпроси?”

Войникът, виждайки, че това е само един равин, му отговорил ведро: “Пет драхми на седмица”. Чувайки този отговор, равинът казал: “Млади човече, ще ти давам два пъти повече, ако дойдеш с мен, стоиш пред моята къщичка и всяка сутрин ми задаваш тези два въпроса: „Кой си и Защо си тук?”

Вярвам, че тези въпроси горят във всеки един от нас. Дълбоко в себе си усещаме, че животът ни е подарен за нещо повече; нещо значимо, което душата ни иска и търси.

Тези два въпроса ме подсещат за казаното от Исус в Евангелието от Йоан 10:10:

„Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.”

Това, което открих, изучавайки писанията, е, че изобилният живот не е нещо, което ни чака някога, някъде, един ден в небето. Не, Исус го е осигурил и ни го предлага днес и сега. Евангелията не говорят за Исус, Който просто идва, за да ни избави от земята и заведе на небето, а за Исус, Който ни учи как да живеем небето на земята.

Ние проумяваме тази истина повече и повече чрез изучаването на Словото Божие всеки ден. Свещеното писание е повече от архаични истории, случили се преди 2000 години. Напротив, именно тези истории ни разкриват истината за Един Бог, Който копнее да живее и вдъхва Своя живот в нас, днес и сега.

Ние, като Негови последователи, също имаме своите истории с Бог.

Бях чул някой да казва, че Библията е черни думи върху бели страници и как ние сме тези, които изпълваме празното място с историята на нашия собствен живот. Ние взимаме участие в тази велика приказка на любовта като четем Писанията и позволяваме на Святия Дух да ни говори и транформира чрез тях.

Ако е истина, че носим Неговия образ, то е истина и, че колкото повече опознаваме нашия Създател, толкова повече разбираме нас самите – кои сме създадени да бъдем в Него. Това е пътят, по който откриваме нашата идентичност и цел в живота.

И в точно такива моменти на прозрение и просветление, можем да отговорим на въпросите: „Кой съм и Защо съм тук?”

Молитва

Скъпи Господи, моля Тe, помогни ми чрез Твоето Слово да разбирам все по-дълбоко Кой Си Ти. Научи ме на ролята, която си ме избрал да играя в Твоята приказка на живота. Святи Дух, моля Те да ми разкриваш чрез Божието Слово Кой съм аз и Защо съм тук. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

  • Псалми 139:14

„Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.“

  • Евангелие от Йоан 15:1–17

„Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. 2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. 3 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. 7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 8 В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. 9 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. 10 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. 11 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна. 12 Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. 13 Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си. 14 Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. 15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.“

  • Евреи 4:12

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“

Стих за запаметяване

  • Римляни 10:17

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner