Skip to content Skip to footer

Ден 8 – Никога повече сираци | 28 Видение 2023

Ден 8 – Никога повече сираци

„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме.“ 1 Йоан 3:1

Спомням си едно мое пътуване със самолет, в което забелязах възрастна двойка англичани, носещи на ръцете си две циганчета. Очите им бяха уплашени и същевременно развълнувани. Притискаха се толкова силно до гърдите на своите осиновители, че като ли бяха слепени заедно.

Само мога да си представя историята на тези две деца. Изоставени от родителите си, растящи в дома за сираци – самотни и отхвърлени, но само до онзи ден, в който някой ги намира и избира. Живота им нямаше да е същия от този момент нататък.

Те щяха да бъдат обичани, щяха да наричат някого Тати и Мама, щяха да имат братя и сестри, семейство на което да принадлежат. Щяха да бъдат щастливи!

Има нещо „мега“ относно сърцето на нашия Небесен Баща. То е толкова огромно. Библията ни казва, че Той е любов (1 Йоан 4:8). Представяш ли си баща, който има в себе си толкова много любов, която го кара още и още да увеличава и прибавя деца към семейството си. Да не може да се спре да осиновява сираци, да ги настанява в дома си и да ги обича. Това е нашия Небесен Баща с Неговото невероятно огромно и пълно с любов сърце към теб. (1 Йоан 3:1)

За да те осинови обаче, Той трябваше да направи жертва. Неговия Син трябваше да отиде в ада, за да може ти да имаш дом и семейство.
(Римляни 5:8).

Можеш ли да си представиш някой да те обича толкова много?!

Само Твоя Небесен Татко може да те обича толкова силно и безусловно! Когато те осинови, Той положи своя печат върху документите с кръвта на Сина Си. Ти не бе само избавен и взет от ада в който живееше (както и от бъдещия), но осиновен и приветстван в Дома Му, в Неговото семейство. Домът на Бога е твой дом сега.

Ти принадлежиш на това място. Хората на Бога, твоите братя и сестри са твоето семейство (Еванг. от Марк 3:33,34), свързани не просто с естествен родствен признак, но чрез кръвта на Спасителя.

Следващия път когато влезеш в църквата се огледай. Хората, които виждаш не са просто група събрани заедно – те са твоето Семейство. Семейство, в което се обичаме, защитаваме и си помагаме един на друг. Семейство, в което се забавляваме заедно и се молим заедно. Това е така, защото хората в нашия Дом си принадлежим един на друг, свързани сме с нещо повече от личния ни интерес, хобита, общи възгледи или биологично-наследствени белези – ние сме свързани един с друг чрез Кръвта на Спасителя!

Молитва

Небесни Татко, благодаря Ти, че ме обикна и избра да ме наречеш Твое дете. Моля Те, помогни ми да виждам хората около мен с Твоите очи. Помогни ми да обичам моите братя и сестри по начина, по който Ти обичаш и да бъда свързан с тях с душата и сърцето си. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Еванг. от Марк 3:33–34

И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.“

  • Колосяни 3:15

„И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно Тяло; и бъдете благодарни.“

  • Евреи 13:5

„Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“.

  • 1 Петр. 2:5

„и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

  • 1 Йоан 4:9

В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.“

Стих за запаметяване

  • 1 Йоан 3:1

„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме.“

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner