Skip to content Skip to footer

Ден 26 – Да подготвиш почвата | Писано е

Да подготвиш почвата

„А посяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.“
Евангелие на Матей 13:23

Каква почва си ти? Въпросът ми може да ти звучи странно, но е много важен. Това е въпрос, касаещ сърцето ти! През последните дни размишляваме относно притчата за сеяча, който излезе да сее и семената му попадаха на различен тип почва. В днешния ни стих Исус използва определението „добра почва“, за да обрисува пред нас онзи тип хора, които слушат и разбират Божието слово. В Евангелието на Марк 4:20 е казано по този начин: „…които слушат словото, приемат го…“, а в Лука 8:15: „…държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с търпение.“

Забелязваш ли, че тази притча целенасочено акцентира върху почвата. В началото се говори за канаристата почва и онази с тръни, които заглушаваха и не позволяваха семето да покълне и има плод. В Евангелие на Лука 8:15 виждаме, че почвата е метафора на човешкото сърце. Всъщност това, което Исус иска да ни научи е, че ако имаме и поддържаме „искрено и добро сърце“, Божието Слово е способно да покълне в нас и произведе своя плод.

Какво е състоянието на сърцето ти? Дали е готово да приеме Божието слово?
Толкова е важно да внимаваме в това да не позволяваме на сърцата ни да се закоравяват, както почвата край пътя. Евангелие на Лука 8:5 казва, че птиците (които презентират демоничните сили) ще дойдат и изкълват семето на Божието Слово. Казано по друг начин, без да подготвяме, култивираме и пазим почвата на сърцето си, за да имаме Божието Слово в себе си, не ще видим трайни промени в живота си.

Една от причините да започваме неделните ни събрания с хваление и поклонение пред Бог и към Него е именно тази. Учудвам се на християни, които закъсняват и не участват в тази важна част от богослужението. Когато се покланяш на Бог, оставяш гордостта и ежедневните си болки; сърцето ти става меко в Божието присъствие. Изразявайки себе си, молейки се и възпявайки Бога за добрината Му към нас, това отваря и подготвя сърцата ни да приемат Божието Слово.

Не знам за теб, но аз бих искал Божието Слово да се вкоренява все повече и повече и носи плод за вечността в живота ми. В следващите дни ще говорим именно за това как да поддържаме „искрено и добро сърце“, така щото Словото на Бог да бъде посадено здраво в нас.

Молитва

Господи, благодаря Ти за Словото Ти. Помогни ми да развия меко и приемащо сърце. Сърце, което слуша и разбира Словото Ти; сърце, което позволява То да расте и носи плод в моя живот. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Матей 13:3–9

„И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. Който има уши [да слуша], нека слуша.“

• Евреи 3:8–11

„Не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, Както в деня на изкушението в пустинята, Гдето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме. И видяха делата Ми четиридесет години. Затова, възнегодувах против това поколение. И рекох: Всякога се заблуждават със сърцата си, Те не са познали Моите пътища; Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка.“

Стих за запаметяване

• Филипяни 4:6

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner