Skip to content Skip to footer

Ден 6 – Исус иска да ни изпълни | Писано е

Исус иска да ни изпълни

„След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето, и течеше всред улицата му.“
Откровение 22:1

Спомни си историята в която учениците отидоха до близкия град за храна, а през това време Исус срещна самарянката на кладенеца. „Дай ми да пия“ бе най-неочакваното и объркващо за нея обръщение, което Той отправи в онзи момент. В Евангелие на Йоан 4:9 тя отговори: „Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите нямат взаимоотношения със самаряните).“ В 10-ти стих Исус й отговаря: „Ако би знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода. Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?“

Забележи, че тук вървят два комуникационни канала: естествен и духовен.
„Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него, и чадата му и добитъкът му? Исус в отговор й каза: „Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.“ В един друг превод думата „извор“ е преведена като „свеж, бълбукащ ручей“.

Какви асоциации ти идват наум, когато чуеш: „свеж, бълбукащ ручей“?
Чистота, бистрота, хладина, студена освежаваща вода…
Както изучавахме през изминалите поучения, Словото на Бог е ручей, извор на вечен живот. Когато Исус говори за този „бълбукащ ручей“, Той има предвид именно Словото на Бог. В Откровение 22:1 се казва, че „река на живот, чиста като кристал“, която е образ на Божието Слово, извира под престола на Бог. Стих 17-ти казва: „И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.“

Жаден ли си за водата на живота?
Искаш ли да имаш свеж, бълбукащ ручей на вечен живот вътре в теб, всеки един ден от живота си?
Възможно е да си се обезводнил; дявола да те е потопил в лъжи; да е откраднал чистотата на Божието Слово от теб…

Добрата новина днес е, че Бог иска да отключи жаждата ти отново и да те изпълни догоре с Думите Си. Единственото, което трябва да направиш, е да започнеш да размишляваш върху Словото Му.

Молитва

Боже, жаден съм за Словото Ти. Дай ми Твоя свеж, бълбукащ ручей. Дай ми живата вода да тече в мен. Отхвърлям лъжите и изкушенията на сатана и приемам Твоето Слово, което е способно да ме изпълни с нов живот. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Псалми 36:8–9

“Ще се напояват от най-доброто {Еврейски: Тлъстината.} на дома Ти.
И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
Защото у Тебе е изворът на живота..“

• Исая 49:10

„Няма да огладнеят нито да ожаднеят; Не ще ги удари нито жега, нито слънце;
Защото Оня, Който се смилява за тях, ще ги води, И при водни извори ще ги заведе.“

• Откровение 21:6

„И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят.
На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.“

Стих за запаметяване

• Псалми 119:11

„В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner