Skip to content Skip to footer

Ден 11 – Неговото Слово съдържа сила | Писано е

Неговото Слово съдържа сила

„И като погледнах, ето, жили и меса израснаха по тях“
Езекил 37:8

Днес ще продължим да разсъждаваме върху историята на Езекил и долината на сухите кости. Божият Дъх събра разпръснатите кости в единно цяло. В 8-ми стих Дъхът на Бог прибави сухожилия, меса и мускули върху тях. Словото на Бог бе способно да донесе сила, способност и функционалност на всички части. Нека погледнем още няколко пасажа, разкриващи силата на Божия дъх – Словото на Бог.

В Изход 15-та глава, позната като „Песента на Моисей“, децата на Израел празнуват. Току що Бог бе разделил Червеното море пред тях и ги бе избавил от египтяните. В 8-ми и 9-ти стих се казва: „От духането на ноздрите Ти водите се струпаха на куп, вълните застанаха като грамада. Бездните се сгъстиха всред морето. Неприятелят рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя користите; Похотта ми ще се насити върху тях; Ще изтръгна ножа си, ръката ми ще ги погуби.“ Такива са мислите и намеренията на врага (сатана) към нас също. Неговото желание и цел винаги са били да открадне, унищожи и убие.

Но прочети какво казва 10-ти стих: „Подухнал си с вятъра Си, и морето ги покри; Потънаха като олово в силните води.“ Божия Дъх е по- могъщ от намеренията на врага. И ти имаш пълен достъп до Него чрез Словото Му!

Само едно издишване на Божия Дъх е способно да раздели морето пред теб. Ако имаш усещането, че противника е след теб; ако си на предела на силите си; ако всичко се разпада и сякаш умира, знай – Божия Дъх има цялата необходима сила, за да донесе живот сред обстоятелствата, в които се намираш. Вземи за пример Езекил. В Езекил 37:10 се казва, че той пророкуваше и: „и духът влезе в тях, и те оживяха“. Езекил не изговаряше своите човешки думи. Той се покори на Бог и декларираше Божието Слово, воля и намерение. Ние имаме на разположение същата власт; същата мъдрост и можем да правим същото. Когато заявяваме Словото на Бог върху всяка област на живота си, Дъхът на Бог започва да действа сред обстоятелствата, в които се намираме. Независимо дали е свързано със семейството, здравето, децата или работата ни, изговореното Божие Слово има силата да донесе живот там, където е необходимо. Насърчавам те да се храниш, пиеш и вдишваш Божието Слово всеки ден. Това ще донесе сила и живот, както никога досега в твоето ежедневие.

Молитва

Татко, врагът няма никаква сила върху Твоето Слово. Днес представям пред Теб всички тези области в моя живот, в които се нуждая от творческата сила на Твоето Слово. То е по-могъщо от всяка трудна ситуация в моя живот. Вдъхни Твоята сила в мен, Боже. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Псалм 18:15

„Тогава се явиха коритата на водите, Откриха се основите на вселената от Твоето изобличение, Господи, От духането на дъха на ноздрите Ти.“

• Евангелие на Лука 4:31–37

„И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт. И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий. Но Исус го смъмри, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак. И всички се смаяха, и разговаряха се помежду си, думайки: Какво е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат? И слух се разнесе за Него по всичките околни места.“

• Евангелие на Йоан 20:22

„И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.“

Стих за запаметяване

• Псалм 33:6

„Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането(дъхът) на устата Му цялото им множество.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner