Skip to content Skip to footer

Ден 12 – Да изгоним врага | Писано е

Да изгоним врага

„И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод.“
Евангелие на Марк 4:7

Марк представя една от най-известните притчи, които Исус разказва – притчата за сеяча. В стих 7 Той говори за семената, които символизират Божието Слово: „Някои паднаха между тръните, които ги заглушиха и не им позволиха да дадат плод.“ Както семената тук са символ на Словото, така и тръните са символ на нещо друго. Нека видим на какво.

Във 2-ро Коринтяни 12:7, ап. Павел казва: „А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи (тормози), та да се не превъзнасям.“ Трънът в този пасаж говори за пратеник на сатана или казано по друг начин реално демонично влияние. От тези стихове разбираме, че Павел, един от най-великите апостоли, човек напълно посветен с живота си на Бог, написал 1/3 от Новия завет, бива тормозен от демон. На мен това ми доказва, че независимо кой си или докъде си стигнал в своето ходене с Бог, тръните винаги ще се опитват да заглушат Божието Слово в твоя живот.

Когато Исус обясняваше притчата на Своите ученици в Евангелие на Марк 4:13-20, Той разкри нещата още по-ясно: „Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото;19 а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно.“ С други думи, сатана изпраща тръни на пътя ни, за да открадне Словото от нас.

Ето защо трябва да изгоним врага от живота си и да премахнем всички тръни от почвата на сърцето ни. В книгата Числа 33:55 се казва: „Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете.“ Ако си новороден вярващ и искаш да живееш в Обещаната земя, трябва да изгониш врага. Много хора мислят, че Обещаната земя в Стария Завет символизира небето, но тя всъщност говори за победоносния християнски живот, надделяващ над врага и получаващ млякото и меда тук и сега. Ако не изгонваме врага, ще позволяваме тръните да ни измъчват.

Как изглеждат твоите тръни? Може да приличат на огорчение, непростителност, похот, гордост, гняв или някаква зависимост. Дори бивайки вече християни, тези тръни и демоничните сили, които те представляват могат да присъстват в живота ни. Но, добрата новина е, че Бог ни е дал мотиката – Неговото Слово, за да ги изтръгваме и ходим в свободата, която Христос ни е освободил.

Молитва

Господи, благодаря Ти, че посаждаш семето на Божието Слово в моето сърце. Открий ми тръните, които задушават Твоето Слово и не позволяват То да дава плод. Помогни ми да изгоня врага и да живея Обещаната земя във всяка област на моя живот. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Лука 10:17–20

И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.18 А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.

• 2 Коринтяни 12:7

„А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям.“

• Откровение 18:1–2

„След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица“

Стих за запаметяване

• Псалм 33:6

„Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането (дъхът) на устата Му цялото им множество.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner