Skip to content Skip to footer

Ден 16 – Готов за битка | Писано е

Готов за битка

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“
Ефесяни 6:11–12

Изучавайки Писанията, може да видим две насоки относно меча. Едната е свързана с общата ни престава за меч, подобен на този, който са носили рицарите. Библията описва Нашия Господ като Един, Който държи и воюва с такъв меч. Другия вид меч е описан от ап. Павел в Ефесяни 6:17: „вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово“. Думата, която Павел използва тук, не описва рицарските мечове, а по-скоро кама, дълга между 15 и 45 см., остра като бръснач и от двете страни. Това оръжие е било предназначено за битка в близък двубой (ръкопашен бой). Това, което го правело толкова опасно била формата му на кука и лекотата, която притежателя му имал на разположение. Всеки войник на римската армия по онова време носел такъв меч и използвайки го в битка, можел да нанесе сериозни наранявания на своя противник.

Ето защо Святият Дух използва именно това определение в Библията, за да опише Божието Слово. За врагът ни това е най-смъртоносното оръжие с което ние разполагаме в битката срещу него. В Исая 55:11 се казва: „Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам“.

Нека да те попитам: Наточен ли е твоя меч? Приготвен ли е за битка?

Когато Божието Слово е използвано и освободено в действие, започват да се случват чудеса. В следващите дни ще говорим именно за това. Не забравяй, този меч е способен да предизвика и да разтърси дявола от страх. Ето защо не го пренебрегвай днес. Облечи своето всеоръжие и препаши „меча на Духа, който е Божието слово“.

Молитва

Господи, благодаря Ти, че си ме снабдил с най-смъртоносното оръжие спрямо врага. Благодаря Ти, че Словото Ти е мощно и ефективно в битката срещу него. Направи ме способен да Го използвам всекидневно във всяка една ситуация в моя живот. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Исая 54:17

„Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.“

• Евангелие на Лука 10:19

Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.

• 2 Коринтяни 10:3–5

„Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.“

Стих за запаметяване

• Псалм 28:7

„Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner