Skip to content Skip to footer

Ден 18 – Оръжието на свободата | Писано е

Оръжието на свободата

„Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“
Евреи 4:12

Имал ли си моменти, в които си мислел: „Ето сега, точно сега – след това, което казах или направих, спасението ми …. не е сигурно“. Или мисли, че небето е само за съвършените християни, сред които естествено, ти не си. Сигурен съм, че си имал. Когато повярвах, подобни мисли нахлуваха често в ума ми, защото законничеството царуваше в църквите по това време. Опитвайки се да бъда съвършен във всичко, всъщност се чувствах още по-несигурен относно одобрението на Бог към мен. Често се питах: „Има ли нещо от което да не съм се покаял?“ Ако не се сещах за такова, тогава се покайвах за генералната склонност в човека да бъде горд, включвайки себе си. Това беше моя религиозен живот – една непрестанна битка, а не стил на живот, изпълнен с мир и надежда. До деня, в който Божието Слово не намести нещата в правилния ред. Само то е способно да извърши това. Когато Му позволим да бъде активно в нас, То и единствено То може да ни доведе до онова чувство на цялостност, идващо от приемането и любовта на нашия Небесен Татко.

Бог ни сътвори по Своя образ и подобие – с дух, душа и тяло. И от тези трите, духът бе този, който бе предопределен да управлява живота ни. Адам и Ева живееха по този начин, защото бяха в постоянното присъствие и общение с Бог. Когато съгрешиха, духът им умря спрямо Бога и душата зае трона на управление. Така и ние онаследихме при нашето раждане тази реалност – душата ни , съставена от ума, емоциите и волята ни да направлява курса на живота ни. След грехопадението, ние имаме познание за доброто, но не и силата да го вършим. Имаме познание за злото, но не и силата да му се съпротивляваме. Но,.. слава на Бога, някой ни донесе добрата вест – Словото на Бог. Римляни 10:17 казва: „И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.“ …и така повярвахме и отново получихме възможността да се свържем с Бог и духът ни да бъде съживен и в общение с Него.

За съжаление, заради стария и все още непроменен човек, който тлее в нас ние винаги, ще имаме битки в себе си. Нашите чувства и емоции, силата на душата ни или естествените склонности на плътта ни, ще се опитват да ни водят по грешните пътища, срещу желанията на обновения ни дух, който иска и търси да угоди на Бог. Когато заявим: „Искам Бог да управлява живота ми“, тогава душевните ни връзки или плътски желания ще се надигнат и заявят: „Няма да стане“. Добрата новина е, че Божието Слово е „оръжието на свободата“ – меч остър от двете страни, което е способно да отдели влиянието на душата и плътта ни и да издигне духът ни в позицията да управлява и взема решения за живота ни. Когато усетиш битката в себе си, не се двоуми, само Божието Слово може да ти помогне да наместиш нещата – то е меч остър, който носи свободата да избираш Бог и Неговата воля за живота си.

Молитва

Татко, благодаря Ти за възможността да общувам всеки ден с Теб. Моля Те, помогни ми не само да знам доброто, но и силата да го върша; не само да разпознавам злото, но и силата да му се противя. Нека обновеният ми дух направлява живота ми през този ден. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Йоан 8:31–32

„Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“

• Евангелие на Йоан 10:28–29

„И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.“

• 1 Солунци 5:23

„А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“

Стих за запаметяване

• Евреи 4:12

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner