Skip to content Skip to footer

Ден 15 – Създаден да живееш със страст | Писано е

Създаден да живееш със страст

„Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света“
1 Йоан 2:16

След като повярват, хората често идват при мен и споделят новите си опитности в Христос. Нещо, което съм сигурен, че ще чуя почти от всеки е: „Не знам какво да правя с всички тези похотливи мисли.“ Хората осъзнават състоянието си и търсят отговори, съвети, начини как да се избавят. В повечето случаи разчитат на моята молитва, а тя е: „Татко, направи (името на човека) да се влюби страстно в Теб. В Името на Исус, Амин“ Вярвам, че отговора на тази молитва може истински да промени всеки човек.

През последните дни говорим за различните начини, чрез които врагът се опитва да заглуши и отдалечи Словото на Бог. Една от стратегиите му е като се опитва да разпали влечения в нас към определени неща. При някои са физически влечения; при други стремеж към кариерно развитие (на всяка цена); силно фокусиране в намиране на брачен партньор, притежаване на нови дрехи и т.н. Видял съм, че когато човек допусне тези негови желания, копнежи да стигнат до крайности (страсти), това води до депресии. Защото страстите никога не могат да бъдат трайно задоволени и хората истински удовлетворени. Единственото нещо, което може да задоволи човешката душа е присъствието на Бог, а не нещо ново и по-добро, движено от похот или стремеж към притежание.

Нека погледнем стиха в 1-во Йоан 2:16: „Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света“. Ап. Йоан използва думата похот в този стих. За повечето от нас тази думи носи негативно значение, свързано със сексуална насоченост. Така е преведена и от гръцки за нас. Но корена на думата „epithemia” буквално означава страст. Бог те създаде да живееш страстно, но сатана взе това и го опорочи, разпалвайки похот в нас. Ние сме определени да бъдем страстни за Бога, но сатана изврати това наше предназначение в похотливо желание към хора и грешни неща, които да ни държат далеко от Словото на Бог.

Онова, което премахва похотта от живота ни е страстта по Бога. Семпло е. Търси Господ не заради нещата, които Той може да направи за теб, но заради отдадените и пълни с любов взаимоотношения, които можеш да развиваш с Него. Той те обича страстно и те е създал да Го обичаш по същия начин.

Молитва

Татко, искам да Те обичам страстно. Помогни ми да държа очите си на Теб, така щото желанието ми към други неща да няма превес в живота ми. Разпали нова страст за Твоето Слово днес в мен, за да Те познавам повече. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Галатяни 5:16–25

„Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от Духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.“

• Яков 1:14–15

„А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.“

• 1 Петрово 2:11

„Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата“

Стих за запаметяване

• 1 Петрово 5:6,7

„И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner