Skip to content Skip to footer

Ден 21 – Отвори си духовните очи | Писано е

Отвори си духовните очи

„Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.“
Евангелие на Марк 8:22–25

Преди време ми попадна коментар на някой относно по-горната история. Той беше свързан с това, че дори и за Исус нещата не се случват винаги от първия път. Замислих се, дали е така? Според мен, точно в тази определена история Исус искаше преди да изцели слепотата, на първо място да отвори духовните очи на човека.

Нека погледнем какво се случва малко преди самата история да се развие – Евангелие на Марк – току що Исус е осигурил „шведска маса“ за 4000 човека, използвайки малко хляб и риба. Отива с ладията в далманутанските предели. Там фарисеите го посрещат и първото нещо, което искат е знамение от Него. Чудя се, дали не си е казал: „Явно и на вас ви се иска да хапнете нещо.“ Колко „сляп“ трябва да си, та след чудото с хляба и рибите, да искаш още знамения!? Нека видим как продължава историята. Учениците се качват при Него на лодката. Когато Той започва да ги увещава с думите: „Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите“, те мислят, че са упрекнати затова, че са забравили да вземат хляб със себе си. Въобще не схващат за какво им се говори. Дали Исус, Който току що е нахранил 4000 човека, ще се притеснява има ли хляб наоколо? Напротив. Той не говореше за естествен хляб и за естествен квас. След като ги чу за какво разговарят помежду си, им каза: “Защо разисквате загдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви?18 Като имате очи, не виждате ли? и като имате уши, не чувате ли? и не помните ли?“

След всичко това, веднага като слизат от лодката, Исус отваря очите на слепеца. Виждате ли връзката?

Възможно е в този момент да си казваш: „Май имам нужда и моите очи да бъдат отворени, за да виждам“. Определено. Библията ни казва, че има покривало върху нас, което ни пречи да виждаме, докато не повярваме. Но дори след като то е премахнато, ние трябва да сме много внимателни, имайки предвид нашата гордост. Ако четеш Библията си и мислиш, че всичко ти е ясно, то тогава няма да видиш нищо. Ако преди да вземеш Библията се молиш: „Боже, аз съм сляп без Твоята помощ. Не мога да разбера Твоите думи, докато не ми отвориш духовните очи“, тогава Той ще те докосне по такъв начин, че истини, принципи, Неговата мъдрост, ще започнат да изскачат пред очите ти както никога преди.

Молитва

Боже, без Теб е невъзможно истински да чувам и виждам. Искам духовното ми зрение да става все по-добро и по-добро. Помогни ми да виждам нещата и тяхното значение в Библията. Говори ми чрез Твоето Слово всеки ден. Искам да живея не само с хляб, но чрез всяко Слово, което излиза от Твоята уста. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Псалм 52:8

„А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; Уповавам на Божията милост от века до века.“

• Еремия 17:7–8

„Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, Което разпростира корените си при потока, И няма да се бои, когато настане пекът, Но листът му ще се зеленее, И не ще има грижа в година на бездъждие, Нито ще престане да дава плод.“

• Захария 4:11–14

Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво. И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато? А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой. Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.

• Откровение на Йоан 11:3–4

А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.

Стих за запаметяване

• Псалм 119:105

„Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner