Skip to content Skip to footer

Ден 17 – Аз съм защитен | Писано е

Аз съм защитен

„Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна“
Псалм 28:7

Помня когато бях малък, не веднъж (за съжаление), баща ми ме лишаваше от това да излизам от вкъщи и играя навън, заради поредните мои изпълнения в махалата. Той винаги е бил снизходителен към волния ми дух, но когато чупех прозорци, крадях от хорските дворове и т.н. нямаше как да очаквам нещо различно от него, освен решението му, от което не се чувствах никак щастлив. Едно нещо научих през детството си за моя баща – решеше ли нещо, държеше си на него. Такъв беше. Още помня как една вечер спахме с брат ми на двора. Дали го е правил, защото много му се е искало? Не. Напротив, наказвал ме е, за да ме защити.

Така е и с Нашия Татко в Небето. Той ни обича. Затова и ни защитава. Много често хората не разбират Бог, защото не Го познават. Той ни е дал Словото Си не за да ни ограничи, но за да ни защити.

Самия факт, че Бог целенасочено се грижи за нас и ни защитава, привлича вниманието на врага и изостря неговите атаки срещу нас. Защо? Защото сатана опита, но не успя да нарани директно Бог. Ето затова той се насочи към Неговите деца. Ако успее да причини болка, нараняване, страдание на тях, той е постигнал целта си. Как го прави? Като краде Божието Слово от тях. Евангелие на Марк казва: „сатана веднага дохожда и грабва посяното в тях слово“.

Тази тенденция и маниер на врага виждаме още от Сътворението. В Битие 2:16,17 Бог заповяда на Адам да не яде от дървото за познаване на доброто и злото: „защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.“ Този момент бе първия, в който Бог посаждаше Словото Си в човешкото сърце. По-късно виждаме, че сатана се промъкна и подшушна на Ева, че това не е истина. Врагът атакуваше Божието Слово в Ева. Той манипулира възприятието и на двамата към заповедта на Бог. Те започнаха да гледат на нея като на ограничение, а не като на защита и това доведе до фаталния край на историята. Когато започнем все повече и повече да гледаме на Божиите заповеди/съвети/инструкции в Словото като на защита, а не като на узурпация на личната ни воля, тогава ще имаме и силата, скрита в тях. Бог е Нашия добър Баща и думите Му са пълни със съвет, който носи закрила и живот.

Молитва

Татко, благодаря Ти за това, че Словото Ти е било винаги мъдрост за мен и е носело защита от врага в моя живот. Моля Те, продължавай да ме закриляш, докато се уча да се покорявам на Твоето Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Псалм 45:3

„Препаши меча Си на бедрото Си Силни, Славата Си и величието Си“

• Псалм 91

„Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем, От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си, Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност {Еврейски: На всичко.}, защото е познал името Ми. Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.“

• Матей 10:16–20

„Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.17 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.18 Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.19 А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.“

Стих за запаметяване

• Псалм 28:7

„Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна“.

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner