Skip to content Skip to footer

Ден 8 – Поеми си дъх | Писано е

Поеми си дъх

„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“
2 Тимотей 3:16

Разгледахме хляба и водата като метафори на Словото на Бог, но тук ще говорим за Него като Божия дъх. Нека ти задам няколко въпроса:

Колко дълго може да издържиш без хляб? Някои казват между 40 до 80 дни. А колко без вода? Има твърдения, че човек би могъл да издържи без вода от 4 дори до 12 дни. А колко би могъл да издържиш без да си поемаш дъх?

Като малък израснах край морето. Знаете как е. Особено когато си с приятели, опитваш неща, които другите не биха могли. Отиваш на дълбокото; стоиш дълго под водата. Въобще експериментираш с възможностите си да издържаш колкото се може повече под водата и се гмуркаш колкото можеш по-дълбоко. Имал ли си моменти, в които си бил на прага? Аз съм имал много. Когато с последни сили се стрелваш нагоре, защото въздуха не ти стига. Излизаш на повърхността и вдишваш дълбоко, както никога преди. В естественото може да издържим без да дишаме приблизително няколко минути. В духовното е същото. Защо често изпадаме в паника и усещаме себе си на прага на възможностите си?! Тогава с последни сили драпаме за глътката въздух на повърхността. Това е така, защото нямаме кислорода на небето в духовните си дробове. Защото не вдишваме и издишваме Божия дъх.

Нека погледнем 2 Тимотей 3:16. Там се казва: „Всичкото писание е боговдъхновено…“ Корена на гръцката дума „вдъхновено“, както и в българския език е „дъх“. Или казано по друг начин: „Всичкото писание е дъхът на Бог“. Нека погледнем още един пасаж – Езекил 37 глава, за да развием тази идея.

В историята описана там, Бог взема Езекил и му показва една долина пълна с кости. Тогава му казва да пророкува на костите: „Пак ми рече: Пророкувай над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното слово. Така казва Господ Иеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух (дъх) та ще оживеете.“ Внезапно костите започнаха да се събират и меса, мускули и кожа да ги покриват, но въпреки това: „дух (дъх) обаче нямаше в тях.“ Често си мисля колко актуална е тази картина за много съвременни християни днес! Тогава Бог каза на Езекил да пророкува отново: „Тогава ми рече: Пророкувай за духа (дъха); пророкувай, сине човешки, и речи на духа (дъха): Така казва Господ Иеова: Дойди духо, от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят. Тогава тези тела оживяха, изправиха се на нозете си и застанаха като армия.“

Ако Божият дъх – Неговото Слово, може да превърне мъртвите кости във велика и пълна с живот армия, то същото може да се случи и с нашия живот.

Поеми си Дъх и виж какво Бог може да направи за теб днес.

Молитва

Татко, изповядвам и признавам, че не мога без Твоя Дъх. Изпълвай ме с него, докато чета Словото Ти. Нека Дъхът Ти ме оживотворява чрез всеки стих, върху който размишлявам всеки ден. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Битие 2:7

„И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.“

• Йов 33:4

„Духът Божий ме е направил, и дишането на Всемогъщия ме оживотворява.“

Стих за запаметяване

• 2 Тимотей 3:16

„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner