Skip to content Skip to footer

Ден 2 – Противопоставяне на изкушенията | Писано е

Противопоставяне на изкушенията

„А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ Матей 4:4

Вчера научихме, че Библията е ежедневния ни хляб. Днес ще погледнем на нея като хляба, който ни поддържа живи. В Евангелие на Матей 4 четем, че Исус постеше и се молеше в пустинята за 40 дни. Когато се молеше, сатана дойде до Него и му прошепна: “Ако си Божий син, заповядай на тези камъни да се превърнат в хляб.“

Когато постиш, знаеш много добре, как всяко ухание на храна около теб става осезаемо за твоите сетива. В случая, вместо да се изкуши в нуждата си и превърне камъните в хляб, Исус каза: „Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ Исус отговори със Словото на изкушенията на сатана и той незабавно го остави.

Начина по който побеждаваме греха и изкушенията е заради пролятата вече кръв на Агнеца Божий и заради словото на нашето свидетелстване (Откровение 12:11).

Знаеш ли, от къде придобиваш словото на своето свидетелстване? От Библията, или както изучавахме вчера, от ежедневния ни хляб. Колкото повече позволяваме да бъдем повлиявани и хранени със Словото на Бог, толкова повече сме способни да се противопоставяме на изкушенията. Когато сме имаме Неговото Слово в себе си, тогава без каквото и да е колебание ще можем да кажем: „Писано е…“ срещу лицето на изкушението. Няма значение, кой и какво ще застава срещу нас, Божието слово ще ни направи способни да се противопоставяме и побеждаваме във всичко.

Йов казва, че е съхранил Словото на Бог повече от нужната си храна. (Йов 23:12)

Би ли желал да развиеш и имаш това отношение към Божието Слово в живота си? Няма по-важно от хляба на Бог, който Той ни дава под формата на Неговото Слово. Най-доброто решение което можем да вземем днес е да храним и поддържаме с Него нашия дух всеки ден.

Молитва

Татко, помогни ми да се справя с изкушенията чрез познаването на Твоето слово. Научи ме да храня духа си с Него, така щото когато врага се появи в живота ми, да имам силата да му противостоя. Дай ми духовния апетит от който се нуждая, за да прекарвам време и се наслаждавам в Твоето Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Исус Навиев 1:8

“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”

• Йов 23:12

“От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад; Съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.”

• Исая 55:2

“Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб и трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто {Еврейски: тлъстината.}.”

• Осия 4:6

„Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 4:4

„А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner