Skip to content Skip to footer

Ден 1 – Писано е | Писано е

Ден 1 – Писано е

„Благословен да е Господ, Който всеки ден ни обсипва с блага; Бог, Който е наш спасител.“ Псалм 68:19

Пропускал ли си ядене?

Понякога деня е забързан, ангажиментите много и забравяш да хапнеш. Няма как да не го усетиш в един момент. Ставаш изнервен и лесно се изморяваш. Това е така, докато не си набавиш необходимата храна. Просто тялото ти се нуждае от нея, за да функционира правилно. Същото е вярно и относно духовния ни живот и духовната ни храна.

Нека погледнем Евангелие на Матей 6:11.

В Матей 6:11 Исус ни учи как да се молим за насъщния хляб. Какво ли има предвид? Дали не говори за осигуряването на ежедневните ни нужди? Със сигурност е така, но мисля че говори за много повече от естественото снабдяване. През Стария и Новия завет Писанието ни насочва да гледаме към Словото на Бог като хляб. Възможно ли е Исус да ни говори за необходимостта да се молим за ежедневното слово от Бог, което да бъде нашия ежедневен и насъщен хляб в живота ни?.

Вярвам, че Бог има слово за всеки ден, чрез което да ни дава сила и подкрепа през целия ден. За съжаление, много християни не осъзнават, че умората и слабостта им идват от липсата на именно този ежедневен духовен хляб, идващ от Божието Слово. Минават седмици и месеци без да се хранят с това, което е сервирано за тях. Като добър овчар, Бог е осигурил и се е погрижил за Своето стадо да има всичката необходима храна, но от нас зависи дали ще изберем да се храним с нея.

Когато започнеш да четеш Библията всеки ден, Бог ще започне да ти говори чрез нея. Така Той ще те окуражава и подготвя за най-неочакваните ситуации през деня. Понякога Словото, което ще получиш за деня ще е храна, която да споделиш на някой друг. Всъщност, няма как да знаеш, когато Бог ти говори чрез Словото Си, дали това ще повлияе само твоя живот или ще бъде истина, която някой друг ще има нужда да чуе от теб. Ето защо това може да е толкова вълнуващо!

Какво е словото на Бог за днешния ден към теб?

Молитва

Господи, благодаря Ти за това, че Словото Ти е хляб, който ме храни и поддържа. Нуждая се всекидневно от него. Моля Те, говори ми днес. Имам нужда от Слово, което идва от Теб в моя живот днес. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Изход 16:4

“Тогава рече Господ на Моисея: Ето, ще ви наваля хляб от небето; и ще излизат людете всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по закона Ми, или не.”

• Второзаконие 8:3

“И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, (която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста.”

Евангелие на Йоан 6:48–58

“Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; Да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му? Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене. Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха.”

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 4:4

„А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner