Skip to content Skip to footer

Ден 7 – Умит чрез Словото | Писано е

Умит чрез Словото

„Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото“.
Ефесяни 5:25–26

Взимаш ли душ всеки ден? Измиваш ли сутрин лицето и ръцете си?
Естествено въпросите ми са риторични. Надявам се, че го правиш. С въпросите си се опитвам да те насоча към темата ни днес. Когато прочете пасажа по-горе е, може би се запита: „Но, не сме ли умити чрез кръвта на Агнето? А тук пише, че Словото ни умива!?“ Не се казва, че сме оправдани чрез Словото, но че сме очистени (осветени) чрез него. Много важно е да разберем, че нашите духове са оправдани, а душите ни – очистени (осветени). Какво означава това?

Ако си бил спасен, духът ти има позиция и стои в небесни места с Христос. Чрез кръвта на Исус, твоя дух е бил напълно оправдан и греховете ти простени. Душата ти обаче, бива „спасявана“, което на гръцки означава „да бъде направена цялостна“. Душата ти е тази, която има нужда да бъде очиствана (освещавана) и умивана чрез Словото. Душата съставлява нашия ум, воля и емоции. Тя е в постоянна битка със сатана, който се опитва да повлиява мислите, желанията и емоциите чрез своите лъжи. Причината новородени християни да губят своите битки е защото не позволяват Божието Слово да ги очиства и умива.

Например, често приемаме самоосъждения, защото не стоим върху истината от Римляни 8:1, която гласи: „Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса.“ Или имаме неморални и нечисти мисли, защото сме позволили на културата на този свят да ни формира, вместо да позволим процеса на обновяването на ума ни да доведе до онази трансформация в нас, за която ап. Павел пише в Римляни 12:2: „И недейте се съобразява с тоя век {или: свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“

Толкова важно е да бъдем очиствани и умивани всеки ден чрез Словото. Необходимо е да се мием и къпем всеки ден!

Ето как можеш да обновяваш ума си и живееш без осъждения и самообвинения. Чети поне една глава (или повече) от Библията всеки ден. След това избери стих, върху който да размишляваш през деня. Напиши го на лист или в телефона си, носи го със себе си и го препрочитай когато имаш възможност. В края на този ден, не само ще си запомнил стиха, но и ще си извлякъл необходимата поука от него.

Можеш ли да си представиш къде ще си с Бога след една година, ако правиш това?! Гарантирам ти – живота ти ще бъдеш променен!

Молитва

Татко, благодаря Ти, че духът ми е оправдан и душата ми може да бъде умивана чрез Словото Ти. Обновявай ума ми чрез Твоето Слово, докато размишлявам върху Него всеки ден. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Йоан 17:17–19

„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света; и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.“

• 1 Солунци 5:23

„А сам Бог на мира да ви освети (очисти) напълно и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“

• 2 Тимотей 2:20–21

„А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.“

• Евреи 10:12–14

„Но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават (очистват).“

Стих за запаметяване

• 2 Тимотей 3:16

„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner