Skip to content Skip to footer

Ден 9 – Мъдрост и Разбиране | Писано е

Мъдрост и Разбиране

„Но има дух в човека и Дъхът на Всемогъщия го вразумява.“
Йов 32:8

Имал ли си случаи, в които нещата около теб излизат извън контрол? Независимо дали е свързано с финанси, взаимоотношения или здраве, нещата се усложняват толкова много, че не знаеш „кой път да хванеш“. Чувстваш се безпомощен. Не знаеш какво да сториш. Стрес и паника нахлуват в душата ти; блокираш емоционално; имаш чувството, че дъхът ти спира. Обзема те страх, стоиш вцепенен. Не знаеш какво точно се случва и нещо повече – как да реагираш на това.

В книгата Йов 32:8 се казва, че Дъхът на Всемогъщия ни вразумява и ни дава разбиране. Колко често сме си казвали: „Ако само можех да зная защо ми се случва това?!“ или „Не знам, не схващам на какво Бог се опитва да ме научи в тази ситуация, но се надявам да разбера.“ С други думи, често не сме наясно какво точно ни се случва и защо ни се случва. Така ли е?! Имам добри новини за вас! Словото – Дъхът на Бог е единствения източник, чрез който можем да разбираме какво и защо ни се случва в живота!

Често като „почтени християни“ се обръщаме към Словото, за да намерим отговорите, от които се нуждаем. Но, обратно на очакваното, срещаме се със затруднение и объркване, когато започнем да го четем. Когато учениците видяха Исус възкръснал, те не можаха да поемат всичко това. Той им разкри как пророческите писания за Него са се изпълнили и „Тогава им отвори ума, за да разберат писанията“ (Евангелие на Лука 24:45). Бог не само иска да ни говори чрез Словото Си, но също желае да ни дава и разбиране чрез него за нещата, които ни се случват в живота. Това е чудесно, нали?! Колкото повече четеш и дълбаеш в Истината на Писанията, толкова повече светлина нахлува в тунела на обстоятелствата около теб.

Четенето на Божието Слово е като да разглеждаш ръководството за ползване, което всеки производител осигурява заедно със своя продукт. Най-добрия начин да разбереш себе си, другите хора и нещата, които ти се случват в живота е чрез четенето на Библията. Бог желае и копнее да ни подари мъдрост и разбиране във всяка сфера на нашето съществуване и мястото да получим всичко това е Неговото Слово.

Нуждаеш ли се точно сега от насока и напътствие в определена ситуация около теб? Насърчавам те, отдели време с Него днес и го помоли да те води чрез Словото Си.

Молитва

Господи, благодаря Ти за Твоя дъх в моя живот. Моля Те да ми подариш повече и повече разбиране и мъдрост, докато изучавам Словото Ти. Отвори ума ми, за да разбирам Писанията. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Йов 12:13

„А у Бога е мъдростта и силата; Той има съвет и разум.“

• Псалм 119:34

„Вразуми ме и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.“

• Евангелие на Лука 24:45

„Тогава им отвори ума, за да разберат писанията“

• Яков 1:5

„Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява и ще му се даде.“

Стих за запаметяване

• 2 Тимотей 3:16

„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner