Skip to content Skip to footer

Ден 10 – Събирайки парчетата | Писано е

Събирайки парчетата

„Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането(дъхът) на устата Му цялото им множество.“
Псалм 33:6

В предишните поучения засегнахме историята на Езекил и долината на сухите кости. В Езекил 37:7 прочитаме какво се случи след като пророка се покори на Божиите думи.: „И тъй, пророкувах, както ми бе заповядано; и като пророкувах, започна да гърми, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си.“ Забележете, че става дума за долината на сухите кости, а не за долината на скелетите. Имаше кости, които бяха разпръснати навсякъде. Те всичките се събраха в единно цяло като скелети, само и единствено, когато Дъхът на Бог се появи, след като Езекил започна да пророкува Божието слово. Виждаш ли, дъхът на Бога е Божието слово. То единствено е способно да събере всичко в съвършен ред сред „долината на костите“ в нашия живот.

В Псалм 33:6 се казва: „Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането (дъхът) на устата Му цялото им множество.“ В този пасаж виждаме типичния за еврейските писатели паралелизъм – словото, небесата, дъхът, множествата, т.е. Словото и Дъхът са взаимозаменяеми. В Битие 1:2,3 четем: „А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.“ Бог проговори и земята се събра и оформи от нищото. Ако Бог е способен на това, не мислиш ли, че Той е способен да направи същото и за теб? Да събере счупените парчета и разпръснатите кости в твоя живот и да го подреди отново?

Не знам дали си се замислял за това – ти не можеш да говориш без да НЕ използваш своя дъх. Ето защо и Бог, Който ни създаде по Своя образ и подобие, използва Дъхът Си когато говори, за да създава Думите, които казва. Силата е в Дъхът. Всичките Писания са свещени, защото съдържат Дъхът на Бог в себе си. Ето защо Библията не е обикновена книга, пълна с някакви думи. Това е единствената книга, чиито думи са пълни с Дъхът и Силата на Бог.

Когато преминаваш през моменти на объркване, затруднения и невъзможности, чети своята Библия. Божията сила е вече депозирана там. В нея има думи, пълни с властта на Бог, способни да поставят нещата в пълен ред, според Неговата съвършена воля за живота ти. Има ли точно сега предизвикателства около теб, които очакват Божиите думи, за да се превърнат в разрешение и победа? Ако е така, знай, Той има властта и силата да събере и направи всичко цялостно и съвършено „държейки всичко чрез Своето могъщо слово“ (Евреи 1:3).

Молитва

Боже, благодаря Ти, че с Теб животът ми придобива ред и посока. Благодаря Ти днес за това, че събираш парчетата в моя живот и ги поставяш на правилното им място, според Твоята съвършена воля. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Исая 55:11

“Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам”

• Исая 42:5

„Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея“

• Евреи 1:3

„Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо“

Стих за запаметяване

• Псалм 33:6

„Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането (дъхът) на устата Му цялото им множество.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner