Skip to content Skip to footer

Ден 19 – Повалящи крепости | Писано е

Повалящи крепости

„Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.“
2 Коринтяни 10:3–5

В горния стих апостол Павел говори за духовната война в която сме въвлечени; как Божието Слово е способно да събаря аргументи и поваля крепости срещу правилното познаване на Бог. Крепостите, които той описва, са всичко издигнато срещу волята на Бог в ума ти; представено по такъв начин от врага, че да приемеш и да се съгласиш, че нещо е невъзможно или че няма как да бъде променяно. Ако има ситуация или област в живота ти, за която смяташ, че е невъзможно за Бог да присъства или да действа, то това е крепост, издигната от сатана в твоето възприятие и начин на мислене. Точно там Божието Слово е изпратено, за да поваля и разрушава лъжите на дявола.

Често сатана идва с определени внушения, хранейки ни с полуистини, които са откровени лъжи. „Бизнесът ми няма да се развие“, „Децата ми не ме обичат“, „Не заслужавам да бъда обичан“, „Няма смисъл да се опитвам. Каквото и захвана, няма да проработи“ и т.н. Апостол Павел ни учи да „пленим“ тези мисли и да ги поставим под господството на Христос. Единствения начин да поваляме и разрушаваме лъжливите представи и натрапчиви убеждения на сатана е като приемем за истинно Божието Слово и Го декларираме върху нашия живот.

Божието Слово може да бъде слушано и чуто, прочетено и разбрано. Когато отделяш време, за да го изучаваш и размишляваш над него, тогава ще го познаваш, проумяваш и ще свикнеш да си задаваш въпроса: „Какво Библията има да каже за мен в моята ситуация? Как тя ме съветва относно този момент в моя живот?“ Тогава може да вземеш всички тези стихове, които са практично приложими за определеното обстоятелство и да ги декларираш върху своя живот. Божието Слово е най-мощното оръжие срещу дявола. То е творческо и способно да оформя и създава света, който Бог иска да ти подари и настани да живееш.

Молитва

Боже, благодаря Ти, че си ми дал Словото Си като оръжие срещу врага. Дай ми също смелост и мъдрост в днешния ден. Учи ме как да прилагам Словото Ти в ежедневните ситуации. Дай ми глад за него и нарастваща вяра. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Еремия 23:29

„Не е ли словото Ми като огън? казва Господ, И като чук, който строшава скалата?“

• Ефесияни 6:10–20

Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието, за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.

Стих за запаметяване

• Евреи 4:12

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner