Skip to content Skip to footer

Ден 5 – Стойността на Словото | Писано е

Стойността на Словото

„В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам.“
Псалм 119:11

Вече коментирахме за това как сатана се опитва да ни наводнява с неговите думи и лъжи. Той прави всичко възможно да ни отдели от Словото на Бог, защото много добре знае, че само то е, което има власт над него. В Амос 8:11, Бог предупреждава за глад, който ще се надигне по лицето на земята: „Ето, идат дни, казва Господ Иеова, когато ще изпратя глад на земята, – не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни.“ Бог не говори за естествен глад, а духовен глад, за чуване на думите на Господа. Забележи, глад не просто за Словото, като доктринална или догматична материя, но за чуване на думите на Господа, за слушането им, за четенето им, за размишляването върху тях, за осъзнаването им и запомнянето им.

Имал ли си моменти, в които докато четеш своята Библия, да се отнесеш на някъде, мислейки за нещо друго. В един момент дори не си спомняш докъде си стигнал и какво всъщност си чел току що? Това е така, защото сатана използва нашите слабости и краде Словото на Бог от нас. Той най-малко иска да „посадим себе си при потоците води и да берем плодове“. Ако не съумее да ни спре да четем Словото, тогава той ще се опитва да го открадне от нас по всякакъв възможен начин.

Нека погледнем 1 Царе 3:1. “А в ония дни, когато детето Самуил слугуваше Господу пред Илия, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение.“

Четейки този пасаж, можем да приемем, че това духовно състояние на народа на Израел бе заради сувереното решение на Бог да не говори. Но защо бе така, след като Бог никога не би искал да спира своята комуникация с нас?! Той желае да говори с народа Си всеки ден. Еврейската дума „рядкост“ означава стойност, скъпоценност. Самуил ценеше Словото от Господа и затова Го чуваше. Хората обаче в онова време не ценяха Словото на Бог и затова не Го търсеха и чуваха. Същото това слово, което Самуил получаваше, бе на тяхно разположение, но те нямаха желание да слушат.

Скъпоценно ли е за теб Божието Слово? Колко стойностно е то за теб? Разсъждаваш ли за Него като за съкровище? В Псалми 119:11 се казва: „В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам.“ Бог говори. Колкото повече ценим Неговото Слово, толкова повече ще Го чуваме и толкова по-добре ще разбираме какво иска да ни каже Той.

Молитва

Господи, благодаря Ти, че не спираш да говориш днес и сега. Помогни ми да чувам Словото Ти. Защити ме от врага, който се опитва да открадне думите Ти от моя живот. Моля се сега за прясно откровение в живота ми,идващо от изучаването на Твоето скъпоценно Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

Евангелие на Марк 4:14

„Сеячът сее словото.“

Евангелие на Лука 11:28

„А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.“

Послание към Римляни 10:17

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото слово.“

Стих за запаметяване

Псалми 119:11

„В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner