Skip to content Skip to footer

Ден 4 – Бъди здраво установен | Писано е

Бъди здраво установен

„И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката“. Откровение 12:15

Всеки един ден около твоя живот се разразява война. Тя е духовна. Това е война на думи: думите на сатана срещу думите на Бог. Често Библията описва думите/словото като течаща вода. В днешния стих виждаме змея (сатана) да изпуска река. С други думи, дявола изпуска думи от устата си срещу жената (църквата), за да я завлече.

Когато дяволът ни атакува, той използва думи, които са в пълна противополoжност на Словото на Бог. По този начин започна още в Едем. Той каза на Ева твърдения, които бяха срещу истината/съвета на Бог. Когато тя допусна думите на сатана да имат влияние върху нея, тогава и съгреши. Неговата първа цел не е да те направи да съгрешиш, въпреки, че като цяло той се стреми към това. Първия му приоритет е да ти натрапи да повярваш лъжата. Веднъж успял, за него е много по-лесно да те въвлече в греха. Това може да се превърне в ежедневие в живота на новородените вярващи, освен ако не бъде изграден посветен процес на размишляване върху Божието Слово всеки ден.

Матей 7:24 ни казва: „И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара“. Знаеш вече какво ни казва 1 Коринтяни 10:4 – Исус е Канарата. Матей продължава: „и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара“.

В Псалм 69:2, Давид казва: „Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива“. Той говори именно за духовните води – думите на врага.

Имал ли си такива моменти в живота, в които думи нахлуват като потоп на мисли върху теб. Сатана се опитва да наводни живота ти. Думи като: „Ти си глупак“, „Никога няма да успееш“, „Не се и опитвай“, „Не заслужаваш“ и т.н. Освен това, за съжаление ние отприщваме и друг един голям враг срещу живота си – собствената си уста. Позволявал ли си на устата ти да те вкара в неприятности. Съгласявал ли си се да изговаряш мислите на сатана с устата си? Притчи 6:2 казва: „Ти си се впримчил с думите на устата си, хванат си с думите на устата си“.

Искаш ли да знаеш как да се справяш и побеждаваш думите на врага? Да не помръдваш дори, когато той излива потопа си върху теб. Единствения начин, единственото успешно оръжие срещу това е Божието слово, Божиите думи! Исус беше изкушаван три пъти и във всеки един от тях Той надделя изкушенията като цитираше Божието Слово.

Ето защо от изключителна важност е да пазим Божието слово в сърцето си. Следващия път, когато врагът застане срещу теб, битката ще е между неговите думи и Божиите думи в сърцето ти. Но, слава на Бог, от тази битка вече знаем кой излиза победител!

Молитва

Господи, благодаря ти, че дори когато врагът ме атакува с неговите мисли и лъжи, Твоето Слово ме защитава и прави силен. Господи, моля Те, дори, когато моите думи понякога са неправилни и са дори срещу самия мен, да ме направиш да се изправям и заставам върху Канарата и побеждавам изкушеният чрез Твоето Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• 2 Царе 22:5–7

„Защото вълните на смъртта ме окръжиха, Порои от беззаконие ме уплашиха; Връзките на ада ме обвиха, Примките на смъртта ме стигнаха. В утеснението си призовах Господа, И към Бога мой викнах; И от храма Си Той чу гласа ми, И викането ми стигна в ушите Му.“

• Псалм 69:14,15

„Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят и от дълбоките води.
Не дай да ме завлече устрема на водите, нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.“

• Притчи 18:4

„Думите из устата на човека са като дълбоки води и изворът на мъдростта е като поток.“

• Исая 59:19

„Така ще се убоят от името на Господа живеещите на запад иот славата Му живеещите при изгрева на слънцето; Защото ще дойде като стремителен поток, затласкан от Господното дихание.“

Стих за запаметяване

• Псалм 119:11

„В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner