Skip to content Skip to footer

Ден 28 – Защо да размишлявам? | Писано е

Защо да размишлявам?

„Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}“
Исус Навиев 1:8

Всеки път, когато размишляваш върху Божието Слово, се случва чудо. Защо?
Защото Святият Дух докосва и събужда силата на твоето творческо въображение. Надявам се харесваш гледането на филми. През тези близо два часа, ти влизаш в света, размишленията и въображението на режисьора. Размишлението върху Библията не е и не може да бъде скучно занимание. Често казвам, че е по-вълнуващо от най-добрия филм на Холивуд. Та в тази книга има драма, екшън, предателства, любов, мистерия, загуба, победа – всичко, което бихме искали да преживеем в един хубав филм. Режисьор на „този филм“ е Святият Дух, а ти – главният герой!

Започни да четеш Библията с тази нагласа. Нещо свръхестествено ще се случи.
Точно от това се страхува сатана – от силата на твоето въображение, разпалено от размишлението върху Божието Слово. Точно там вярата възкръсва и ти се превръщат в победител.

Думата „размишлявам“ разкрива процес на сериозно отношение на съждение върху; внимание върху определена информация. С други думи – целенасочен фокус върху нещо. Как да го постигнем? Избери определен стих и го напиши на бележка или направи скрийншот в телефона си сутринта. Препрочитай и размишлявай през деня върху избрания от теб стих. В обедната си почивка отдели време да четеш пасажи от Библията и да разсъждаваш върху тях. Води си записки върху изводите и откровенията, които имаш. Повярвай ми, когато поставиш този подход в ежедневния ти график, вярата ти ще укрепне и ще започнеш да виждаш чудеса в живота си.

Погледни отново пасажа в Исус Навиев 1:8. Там се казва, че когато размишляваш всеки ден, т.е. имаш това сериозно отношение към Божието Слово в живота си, „тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.“ Става дума за всяка област на живота – финанси, семейство, отглеждане и възпитание на деца, кариера и т.н.

Псалм 1:2,3 казва: „Но се наслаждава в закона на Господа. И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.“ Четейки Библията, предизвикваш свръхестествената сила на Святия Дух да почива върху живота ти и това ще те направи да благоуспяваш със сигурност.

Молитва

Боже, благодаря Ти, че процесът на размишление върху Словото Ти ще ме доведе до благоуспяване във всяка област на моя живот. Помогни ми да се задълбочавам, да запомням и разсъждавам върху думите Ти всеки ден. Направи ме като дърво, което дава плода на времето си. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Псалм 19:14

„Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.“

• Псалм 119:15–16

„За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам. В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забравя Твоето слово.“

• Притчи 4:20–22

„Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.“

• Евангелие на Йоан 15:1–8

„Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“

Стих за запаметяване

• Исус Навиев 1:8

„Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner