Skip to content Skip to footer

Ден 27 – Смиреното сърце | Писано е

Смиреното сърце

„Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“
Езекил 36:26

Вчера разгледахме притчата за сеяча и видяхме, че най-продуктивният начин за Божието слово да носи плод в нас е да поддържаме добрата почва в нашите сърца.
Как се случва това?

Нека погледнем в Евангелие на Матей 13:10-15. Точно след като Исус свършва притчата си, учениците идват при Него и го питат: „Защо им говориш в притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено….за тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: “С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите. Защото сърцето на тия люде е задебеляло.“ Забележи – Исус казва, че сърцето на тези хора е задебеляло. Какво означава това? Всъщност Исус обяснява на учениците си защо те не разбират притчите му. Те не опазиха сърцето си и позволиха то да затлъстее със светските грижи и примамката на богатството.

Най-добрият начин да опазиш сърцето си е да се грижиш то да бъде и остане смирено.
Исая 57:15 казва: „Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.“ Бог заявява, че ще съживява и обновявява сърцата ни, ако смирим себе си. Докато се грижиш и поддържаш сърцето си смирено, Неговото слово ще се вкоренява, израства в теб, Бог ще го напоява и то ще дава 30, 60 или стократен плод.

Какво би станало, ако не внимаваме за това?
Сърцето ни ще стане като това на фарисеите. Те дотолкова си повярваха, че познават и са угодни на Бог, че не допускаха да чуят, камо ли да научат, нещо повече за Него. Те позволиха на гордостта да завладее сърцата им.

Данаил 10:12 ни разкрива прекрасен пример на смиреното сърце: „Тогава ми рече: Не бой се, Данаиле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти.“ Бог чу молитвата на Данаил, защото той смири сърцето си пред Него. В Божието царство пътят нагоре е път надолу. Смирението предшества славата. Бог на гордите се противи, а на смирените дава благодат и благословение, за да дават изобилен плод.

Молитва

Татко, благодаря Ти, че намери начин да имаме Словото Ти на наше разположение. Моля Те, разкрий ми области в моя живот, където гордостта съществува и ми помагай да се смирявам пред Теб. Нека Твоята благодат бъде в живота ми днес. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Притчи 3:34

„Наистина Той се присмива на присмивачите, А на смирените дава благодат.“

• Евангелие на Матей 18:4

„И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.“

• Филипяни 2:8

„и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“

• Яков 4:7–10

„И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.“

Стих за запаметяване

• Исус Навиев 1:8

„Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner