Skip to content Skip to footer

Ден 16 – Исус е моят пастир | 21 Приближаване 2021

Исус е моят пастир

„Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на пасбището Му.“
Псалм 100:3

Да бъдеш пастир в онези библейски времена никак не е било лесно. Сушата и липсата на водни извори по тези земи са били огромно предизвикателство. Дивите животни и разбойниците също. Да се погрижиш, запазиш и умножиш стадото си в онези оскъдни и тежки времена е било белег на истински добрия пастир. Ето защо това се превръща в метафора и титла, която хората започват да отнасят към Бог – „Негови люде сме и овце на пасбището Му“.

В Библията църквата е описана като стадо и Исус като нейн Пастир. В Псалм 23 виждаме добрия пастир, който закриля и снабдява за своето стадо. От друга страна, всеки добър пастир не би угаждал във всичко на своето стадо. Пастирът не е един, който следва, а един, който води животните там, където е най-добре за тях, дори те да не разбират това. Не може да следваш Исус без да Му се доверяваш. Когато Той води и ти следваш, всичките ти нужди биват посрещнати в живота.

Колкото и да ми се иска да съм лъв или орел, Той се обръща към мен и ме нарича своя овца. Виждаш ли, преди да се превърнеш в лъв или орел трябва да бъдеш овца в Неговото стадо. Само тогава Той може да бъде твой Пастир. Както е лесно за дивите животни да хванат отстранилата се овца от стадото, така и за сатана е изключително лесно да намира своята плячка сред непосветените хора в църквата. Ето защо е нужно да бъдеш „настанен“ в истински здравословни за теб взаимоотношения в църквата, която е Неговата „кошара“ и да следваш с доверие своя пастир.

Исус е много повече от добрия пастир в Псалм 23. Той е Великият Пастир. Той е достатъчно мъдър и силен, за да те защити и да се погрижи за теб. Бог е съвършеният Пастир-водач за нас, на Който можем да се доверим с живота си, защото преди да стане такъв за нас, Той бе Агнецът Божий, принесен в жертва за грехове ни.

Не давай място на дявола. Не бъди плячка в устата му. Следвай Исус, твоят Пастир, и бъди част от Неговото стадо, църквата. От това ще дойде само добро за теб.

Молитва

Боже, Ти Си Пастир мой, няма да остана в нужда. Освежи душата ми, води ме по прави пътеки заради Името Си, нека Твоят жезъл ме утешава, помажи живота ми и разпъни трапеза пред мен в присъствието на неприятелите ми. Избирам Твоя дом през всичките дни на живота си. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Псалм 23

„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.“

Исая 40:10,11

„Ето, Господ Иеова ще дойде със сила, И мишцата Му ще владее за него; Ето, наградата Му е с него, И въздаянието Му пред него. Той ще пасе стадото Си като овчар, Ще събере агнетата с мишцата Си, Ще ги носи в пазухата Си, И ще води полека доещите.“

Езекил 34:22,23

„затова Аз ще избавя овцете Си, та не ще бъдат вече за корист;… И ще поставя над тях един пастир,… той ще ги пасе, и той ще им бъде пастир.“

Евангелие на Йоан 10:11,14-16

„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават, също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.”

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Евангелие на Йоан 15:15

„Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner