Skip to content Skip to footer

Ден 18 – Исус е изцелител | 21 Приближаване 2021

Исус е изцелител

„Но аз към Бога ще извикам; И Господ ще ме избави. Вечер и заран и на пладне ще се оплаквам и ще стена; И Той ще чуе гласа ми. Ще избави душата ми и ще я успокои от боя, който е против мене.“
Псалм 55:16-18а

Веднъж разбрал Кой в действителност е Исус, осъзнаваш, че Той е напълно различен от всички други мними богове. Четейки Свещените писания, виждаш как Неговата благост, загриженост и състрадание струят от Него. Проумявяш с всяка една история там, че Той изцелява хората не просто, за да покаже какво може, а защото е съпричастен на болката и състрадателен към нещастието на хората. Исус изцеляваше, защото истински обичаше и не искаше да вижда хората в тяхното страдание. Исус изцелява и днес, защото силно иска това за Своите деца, за теб и за мен. Исус е Бог, Който изцелява. Исус е Изцелителят на твоето тяло днес!

Исус обръщаше внимание на всеки, до който се докосваше, докато бе на земята. Дори когато бе сред множествата, Той мислеше и бе загрижен за всеки един човек, който бе там. Исус подхождаше специфично и индивидуално към всяка една нужда от изцеление или освобождение. Независимо от това дали си в емоционална, физическа или духовна слабост, Исус мисли за теб и Го е грижа за твоето състояние. Неговото силно желание е да те изцели и ти да бъдеш напълно здрав и свободен от каквато и да е болка.

Божието изцеление или освобождение са напълно незаслужени. Те са дар, също както Неговото спасение е за всички нас. Исус понесе болката, бе бит и бе наранен, за да бъдеш изцелен. Той премина през всичко това, за да ти подари напълно безплатно изцелението в твоето тяло. Божията благодат бе предназначена за теб, за да можеш да бъдеш напълно здрав и съвършено изцелен днес. Приеми я чрез вяра сега. Исус е с теб и иска точно днес да бъдеш изцелен. Приеми изцелението си, то ти принадлежи в Неговото Име.

Имаш ли нужда от изцеление в своето тяло днес? А може би имаш нужда от емоционално здраве? Каквато и да е твоята нужда от изцеление в този момент, издигни гласа си в молитва на вяра и се протегни към своето изцеление. То е само на една ръка разстояние!

Молитва

Боже, искам да Те познавам в моя живот като Бог, Който ме изцелява. Вдъхни ми вяра чрез Твоето Слово. Нека Твоите обещания за съвършено здраве станат реалност в моя живот. Приемам изцеление в моето тяло днес, в Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Изход 15:26

„Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.“

Исая 53:5

„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.“

Псалм 103:3

„Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести.“

Притчи 3:5-7

„Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло; Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.“

Псалм 107:19,20

„Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги избавя от утесненията им. Изпраща словото Си та ги изцелява.”

Еремия 30:17

„Защото ще ти възстановя здравето, И ще те изцеля от раните ти, казва Господ“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Евангелие на Марк 8:34б

„И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner