Skip to content Skip to footer

Ден 6 – Настойчива молитва | 21 Приближаване 2021

Настойчива молитва

“… казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва.И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.10 Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.”
Евангелие на Лука 11:8b-10

Искането, търсенето и хлопането са различни категории на настойчивата молитва. Ние искаме Бог да снабди нашите нужди, търсим Него и Неговото царство и хлопаме, за да се отворят врати на възможности, за да достигаме хората около нас за Христос.

ИСКАЙ
Отиди пред Бог и искай настойчиво Той да посрещне твоите нужди. Започни молитвата си като искаш Неговата воля и напътствие, след което Го помоли за всекидневните си нужди и необходимости. Не приемай всичко, което имаш около себе си, за даденост. В края, поискай Неговата прошка, милост и закрила към теб.

ТЪРСИ
Когато Го търсиш, не търси просто Неговите ръце, но повече от всичко търси Неговото лице. Бог копнее да те познава отвътре, да те обича и да ти помага в твоето ежедневие. Фокусирай се на Него и Неговото царство. Правейки това, Той ще започне да те завежда все по-надълбоко във взаимоотношенията Си с теб. От това място на близост и интимност ти все повече ще преживяваш Неговото присъствие, ще познаваш онова, което Го радва, ще разбираш желанията Му, дори и онова, което Го наранява.

ХЛОПАЙ
Да хлопаш в своята молитва е свързано с това да настояваш врати и възможности да се отварят пред теб, за да споделяш истината за Исус Христос. Бог иска да достигне, обича и помага на хората около теб, чрез теб. Нужно е в твоята молитва да се молиш за семейството и роднините си, за да познаят истината. Очите на техните сърца да се отворят и ти да имаш възможността да им споделиш благовестието. Моли се за колегите, съседите и хората, които Бог поставя на пътя ти. Хлопай и Бог ще отваря врати пред теб, ще ти дава възможности и ще виждаш от първа ръка Неговата слава изявена, и то чрез теб.

Бог е, Който те призовава днес да пристъпиш към Него и започнеш да развиваш лични взаимоотношения с Него. В тази своя близост с Бог ти можеш настойчиво да искаш, търсиш и хлопаш, а Той е, Който е верен, Който ще чуе сърцето ти и ще отговори на твоите молитви.

Какво искаш днес? Какво търсиш днес? За какво хлопаш днес?

Молитва

Боже, укрепи ме в молитвата. Вдъхни в мен сила да бъда постоянен и настойчив, да искам, търся и хлопам всеки ден пред Теб. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Лука 18:1-8

„Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват, думайки: В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро.“

Ефесяни 6:18

„Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.“

Колосяни 1:9-12

„Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Филипяни 4:6,7

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner