Skip to content Skip to footer

Ден 5 – Молитвата е нещо лично | 21 Приближаване 2021

Молитвата е нещо лично

„Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.“
Псалм 5:3

Всеки един ден носи със себе си своите проблеми и предизвикателства. Когато в ежедневието ти липсва лично време за молитва с Бог, стресът започва да се натрупва ден след ден. Имайки предвид това, Бог никога не е искал живота ти да преминава по този начин, нито пък е възнамерявал да те остави да посрещаш трудностите и грижите сам. Необходимостта от молитвата в нашето ежедневие не е поредният ангажимент, но възможност, чрез която можем да споделим и предадем в Божиите ръце всички наши грижи.

Молитвата не бива да бъде възприемана като задължение, но като искрен копнеж за среща с Бог. Не мога да си представя Бог сърдит заради това, че не се молиш. Той не желае да мислиш за молитвата като нещо, което ТРЯБВА да правиш. Той иска да гледаш на молитвата като дишането, без което не можеш. Не нещо, което ТРЯБВА да правиш, а нещо, без което не можеш да живееш. Замисли се, най-великата привилегия в живота ни е това, че всеки един ден, във всеки един момент можем да се обърнем към Създателя на вселената и да споделим с Него всичко, през което преминаваме.
Каква невероятна привилегия само!

Днес е денят, в който можеш да откликнеш на личната Му покана към теб, да бъдеш с Него. Утихни за момент, изчисти ума си от настоящите грижи, постави мислите си на Исус и започни да Му благодариш. Пусни си музика с хваление или поклонение и пей на Бога. Бог се наслаждава да вижда децата Му да Го възпяват. Дори да не звучиш толкова добре в собствените си уши, знай, че Той слуша сърцето ти. Започни да Му говориш. Не задържай нищо. Всички въпросителни в теб, настоящи грижи или проблеми, през които преминаваш, излей пред Него. Говори Му като че ли говориш с най-добрия си приятел. Сподели Му всичко, след което прочети от Словото Му и Го помоли да ти говори чрез него, и се подготви за предстоящия пред теб ден.

Прекарвайки лично време в молитва всеки ден драстично ще повлияе твоя живот. Готов ли си да имаш това лично време всеки ден? Започни да се срещаш с Бог всеки ден и наблюдавай чудесата, които ще започнат да се случват ден след ден. Твоята съдба и живот ще бъдат променени завинаги!

Молитва

Господи, моля те помогни ми да виждам молитвата като най-великата привилегия и възможност в живота си. Нека тя се превърне за мен като дъха, който вдишвам и издишвам всеки ден. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Марк 1:35

„И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.“

1 Тимотей 2:1-4

„И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.“

Деяния на Апостолите 10:1-4

„Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилий! А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Филипяни 4:6,7

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner