Skip to content Skip to footer

Ден 4 – Защо ми е притрябвало да се моля | 21 Приближаване 2021

Защо ми е притрябвало да се моля

„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин.“
Евангелие на Матей 6:9-13

Ако се нуждаеш от пробив и промяна в областта на твоите финанси, молитвата е, която ще предизвика това. Ако се нуждаеш от пробив и промяна в твоя духовен живот, работа, брак или във взаимоотношенията с децата ти, молитвата е, която ще предизвика това. Ако се нуждаеш от пробив и промяна в която и да било област на живота, знай, молитвата е, която ще предизвика това.

Нашият избор да се молим или не, буквално определя изхода на историята. Бог реши да оформя и влияе върху събитията на планетата земя чрез нас. Джон Уесли бе казал: „Бог не върши нищо на земята, освен като отговор на молитвата на вярващия“. Всемогъщият Бог никога не се е отказвал от правото Си на собственост върху планетата земя. Прекрасната новина е, че Той също така прехвърли тези Свои права и на теб. Бог е, Който те призовава да използваш тези правомощия чрез силата на твоята вяра и молитва.

Защо ти е притрябвало да се молиш?

Защото Бог те е създал и призовал, така щото Неговата сила и планове да бъдат реализирани на земята чрез твоята молитва. Той иска да общува с теб, да разговаря и изгражда взаимоотношения на искреност и интимност. Откликни на Божия повик за това. Моли се и виж как Неговата ръка прави съвършената Му воля да се случва в живота ти. Започни да се молиш днес!

Молитва

Боже, помогни ми да осъзная важността на молитвата в моя живот. Дай ми да разбера силата на моите думи и как те биха могли да променят обстоятелствата около мен. Нека Твоята благодат ме изпълни с желание за молитва. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Яков 5:16б-18

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.“

Евангелие на Йоан 15:7

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“

Евангелие на Матей 21:18-22

„А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа. И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата? А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Филипяни 4:6,7

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner