Skip to content Skip to footer

Ден 3 – Кое направи мъдреците мъдри? Щедрото поклонение | 21 Приближаване 2021

Кое направи мъдреците мъдри?

Щедрото поклонение

… и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, – злато, ливан и смирна.“
Евангелие на Матей 2:11

Щедростта е изключителна част от поклонението, разкрито ни в страниците на Библията. Например цар Давид задели 21 милиарда долара за изграждането на храма. Соломон пожертва 1000 вола, посвещавайки Светилището. Вдовицата, която даде двете лепти, даде всичко което притежаваше. Парфюм на стойността на едногодишна заплата бе излят върху Исус в израз на поклонение. Почитайки Бог, Авраам бе готов да пожертва сина си Исак. И не на последно място – Бог бе онзи, чиято щедрост надмина всички – Той даде своя Единороден син за нас.

Мъдреците търсеха Исус с една основна цел – да Му се поклонят. Когато намериха новородения Спасител, те Му се поклониха с най-прекрасните и скъпи дарове. Златото, което поднесоха, разкриваше тяхното признаване на авторитета и царствеността на Исус, ливанът – Неговата божественост, а смирната – Неговата човечност. Мъдреците щедро се поклониха на Исус като техен Цар, Свещеник и Пророк. Покланяха се на Онзи, който щеше да владее в живота им, да ги води и изкупи един ден.

След като се поклониха по този начин, мъдреците чуха ясно гласа на Бог. Библията ни казва, че Бог им проговори в сън и ги насочи в тяхното пътуване. Желаеш ли да чуваш гласа на Бог и Той да те води в твоето пътуване в живота?
Приближи се до Него, коленичи в нозете Му и Му се поклони щедро.

Молитва

Ето ме, Господи. Научи ме да бъда щедър в поклонението си към Теб. Помогни ми да виждам своето даване като израз на благодарност и почит към Теб. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

2 Коринтяни 8:1,2

„При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че, макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.“

Евангелие на Матей 26:6-11

„А когато Исус беше във Витания, в къщата на прокажения Симон, приближи се до Него една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, като бе седнал на трапезата. А учениците, като видяха това, възнегодуваха, казвайки: Защо се прахоса това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите. Но Исус като позна това, рече им: Защо досаждате на жената? понеже тя извърши добро дело на Мене. Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не всякога се намирам.“

Евангелие на Лука 21:1-5

„Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата. А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти {2 лепти са равни на 2 1/2 стотинки.} И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Псалм 95:6

„Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner