Skip to content Skip to footer

Ден 21 – Кръстен със Святия Дух | 21 Приближаване 2021

Кръстен със Святия Дух

„И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.“
Евангелие на Йоан 1:33

 

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
Деяния на Апостоллите 1:8

Изучавайки Библията, се натъкваме на няколко вида кръщения, описани в нея. Гръцката дума носи значението на „потапям в; цялостно накисване и абсорбиране на субстанцията, в която се потапя дадено нещо“. Ние биваме кръстени, когато приемем Исус Христос. Тогава Святият Дух ни „потапя“ в Тялото Христово – Църквата. Това е кръщение, което настъпва в следствие на нашето спасение. Друго кръщение е кръщението във вода, с което публично засвидетелстваме нашата вяра в смъртта и възкресението на Исус. Пророк Йоан, от своя страна, заяви, че Месията ще бъде разпознат по това, че ще кръщава със/в Святия Дух. Кръщение със/в Святия Дух и огън.

Когато се спасиш, изповядвайки с устата си, че Исус е Господ и Спасител, това моментално създава в теб нова природа. Ти си новороден. Ставаш нова личност. Ти си все същия човек, но с нова идентичност в Христа. Потапяйки се във водата при своето водно кръщение, ти ясно декларираш Кой е Исус за теб и кой си ти в Него – твоята позиция в Христа. Тези две кръщения – на принадлежност към църквата и публична декларация на вярата ти – са изключително важни в християнския ни живот, но кръщението със/в Святия Дух и сила ги превъзхожда. Когато преживееш „потапянето, пълното накисване и абсорбиране“ на силата на Святия Дух, тогава животът ти навлиза в съвсем друго измерение. Святият Дух донася онази мощтна сила, която те упълномощава с власт и те прави победоносен във всичко. Святият Дух и Неговата сила бе Обещанието на Отец. Святият Дух бе изпратен от Исус, защото само с  Него животът ти на тази земя никога не би бил същият!

В Стария Завет има множество случаи на слизането на силата и помазанието на Святия Дух върху хора, но не и Неговото постоянно пребиваване в живота им. Исус бе първият, с Който се случи това.  В Деяния на Апостоллите 1гл. Исус обеща, че Святият Дух, когато слезе в живота ни, ще ни кръсти и остане за постоянно да пребивава в нас. Святият Дух иска да те посети и да те изпълни със силата Си, за да ходиш в нов живот. Дори и да не си преминал през водното кръщение, Бог все още иска да те кръсти със/в Святия Дух и сила.

Искаш ли Неговия огън? Искаш ли да бъдеш потопен в Святия Дух, да бъдеш накиснат в Неговата сила? Не чакай, приеми Го днес и бъди кръстен. Гарантирам ти, животът ти никога повече не ще бъде същият!

Молитва

Ето ме, Господи. Потопи ме в Святия Дух и Неговото присъствие, накисни ме в силата Му. Моля Те Неговият огън да гори в мен. Кръсти ме и нека животът ми гори за Теб както никога досега. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Матей 3:11

“Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.”

Евангелие на Лука 24:49

“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”

Деяния на Апостолите 1:4-8

„И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни. И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“

Евангелие на Йоан 14:16,17,26; 15:26

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.“

Деяния на Апостолите 2:1-4

„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Евангелие на Йоан 4:24

„Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner