Skip to content Skip to footer

Ден 11 – Бог е справедлив и милостив | 21 Приближаване 2021

Бог е справедлив и милостив

„Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.“
Псалм 89:14

Там, където получаваш това, което заслужаваш, там царува справедливост и правосъдие. Обратно на това, там, където милостта царува, там получаваш онова, което не заслужаваш. Как е възможно Бог да бъде напълно справедлив и милостив едновременно? Ако е справедлив и отсъжда за теб точно онова, което заслужаваш, как така би могъл да постъпва милостиво към теб и позволява да получаваш онова, което не заслужаваш?

За нас е трудно да възприемем това, защото като хора имаме тенденцията да мислим „на парче“, докато Бог е многоаспектен. Бог е единен, но същевременно многостранен. Както диамантът е с множество страни и отблясъци, но един, така е и Бог в изявата на Своята природа и характер. В самия Него няма и капка напрежение или вътрешно противоречие относно това. Нито една от характеристиките на Неговата същност не е по-важна или по-значима от която и да било друга, нито пък водеща в определен момент, а друга – в друг. Напротив, Бог във всеки един момент цялостно разкрива и изразява пълнотата на Своята природа, характер и същност.

Две момчета учили заедно в училище и в университет, и развили много близко приятелство. Животът така се стекъл, че те тръгнали по различни пътища и изгубили контакт. Единият станал съдия, докато другият се превърнал в престъпник. Един ден престъпникът се появил пред съдията. Извършил престъпление, за което се признал за виновен. Съдията трябвало да отсъди справедливо, не съществувал начин, по който на престъпника да му се размине със станалото. От друга страна, разпознавайки стария си приятел, съдията искал да бъде милостив към него, защото го обичал. Той обявил решението си, като отсъдил справедливото наказание за престъплението на своя приятел. Съдията отсъдил Справедливо. След това слязъл от стола си на съдия, написал чек с размера на глобата и го дал на приятеля си, плащайки наказанието. Съдията в този момент показал милост, любов и саможертва. Заради Своята справедливост Бог ни съди, защото сме виновни. Тогава в Своята милост и любов Той слезе в лицето на Своя Син Исус Христос и заплати наказанието за нас. Чрез жертвата на Исус на кръста Бог бе едновременно справедлив и милостив. Илюстрацията, разбира се, не може да бъде съпоставима с това, което Бог извърши за нас поради три причини. Първо, наказанието, което заслужавахме, е много по-лошо. То не просто е глоба, а смърт. Второ, взаимоотношенията ни с Бог са различни от просто приятелски. Отец в небето ни обича много повече, отколкото дори всеки земен родител обича собственото си дете. Трето, цената е несравнима. Не беше пари – самият Той дойде в лицето на Исус и плати наказанието за нашия грях.

Истината е, че далеко от Божията справедливост не би имало място за Неговата милост. Бъди благодарен днес, затова че Бог е справедлив във всичките си пътища и милостив винаги, и всякога. Такъв е Господ, справедлив и много, много милостив.

Молитва

Боже, помогни ми да разбирам могъществото на Твоята справедливост и величието на Твоята милост към мен. Научи ме да ходя в живота, съзнавайки, че Ти Си Бог, чиято милост е нова към мен всяка сутрин. Нека Твоята справедливост владее и управлява живота ми. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

2 Царе 22:25-27

„Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, към непорочния, непорочен ще се явиш, към чистия, чист ще се явиш, а към развратния, противен ще се явиш.”

Йоил 2:13

„И раздерете сърцето си, а не дрехите си, та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив.“

Неемия 9:33

„Наистина Ти си справедлив във всичко, което ни е сполетяло; защото Ти си действувал вярно, а ние сме постъпвали нечестиво.“

Псалм 119:7

„Ще Те славя с правдиво сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.“

Плалът на Еремия 3:21-23

„Обаче, това си наумявам, поради което имам и надежда: Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята вярност.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Римляни 8:28

„Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner