Skip to content Skip to footer

Ден 17 – Исус е слуга | 21 Приближаване 2021

Исус е слуга

„А като уми нозете им и си взе мантията седна пак и рече им: Знаете ли какво ви сторих? Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.“
Евангелие на Йоан 13:12-15

Всички ние, хората, сме пословично себецентрични. Раждаме се такива. Егоизмът ни е в кръвта. Просмуква се във всяка една област на живота ни. Решен ли си да израстваш духовно като личност, промяната от себецентризъм към Богоцентризъм е задължителна. За да се случи това, на първо място е необходимо да бъдеш новороден. Само силата на новия човек в теб е способна да променя стария себичен начин на мислене, отношение или поведение. Исус каза: „ а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде слуга“. Вместо да искаш Бог да върши само това, което ти се иска, би трябвало да Го молиш: „Боже искам онова, което Ти искаш, само него да върша“. Не е лесно да се отречеш от своите себецентрични и егоцентрични желания. Да понесеш своя кръст и следваш Исус е труден избор, но това е единственото правилно решение. Като новороден християнин, твоят фокус не трябва да бъде само върху теб самия, но върху Исус и Неговата съвършена воля за твоя живот.

Да бъдеш новороден е първата стъпка от раздялата със себецентризма. Пътуването продължава само след като разпънеш егото си на кръста и се посветиш да служиш на Бог, като обичаш хората около теб с Неговата любов. Божието желание е да те научи да поставяш другите и техните нужди преди своите. Ако заявяваш, че Исус е твой Господ, то вниманието, грижата и помощта към другите е истинското доказателство за това.

Когато Исус дойде на земята, не дойде, за да Му служат, но да изживее един живот на слуга. Той проповядваше и живееше живот на слугуване, умирайки за Своето, взимайки Своя кръст и следвайки волята на Отец. Невъзможно е да казваш: „Аз служа на Бог с живота си“ и да не търсиш начини и възможности да служиш на хората около теб. Исус е нашият пример за подражание. Той бе слуга. Всеки, който следва Исус и иска да бъде като Него, трябва да съблече личните си претенции и облече робата на слуга, след което да започне да „умива нозете“ на своите братя и сестри.

Дали не е дошъл моментът в твоя живот, в който да поемеш по стъпките на Исус? Ти и аз сме Негови последователи, за да следваме примера Му. Избери днес да Му се довериш и Го последвай, понасяйки кръста си. Рано или късно, винаги след кръста идва възкресението. Това е съдбата на вярващия!

Молитва

Господи, помогни ми да ходя в живота, виждайки не само моите нужди, но и нуждите на хората около мен. Облечи ме с дрехата на смирението и с престилката на слугата. Научи ме да обичам и служа на хората в техните нужди. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Исая 42:1-4

„Ето Моят слуга, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, Нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие според истината. Няма да ослабне нито да се съкруши догдето установи правосъдие на земята; И островите ще очакват неговата поука.“

Евангелие на Марк 10:45

„Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.“

Евангелие на Лука 22:27

„Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм всред вас, като онзи, който слугува.“

Евангелие на Йоан 13:3-5

„като знаеше Исус, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията Си {Гръцки: Дрехите Си.}, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.“

Филипяни 2:4-11

„Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.”

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Евангелие на Марк 8:34б

„И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner