Skip to content Skip to footer

Ден 13 – Бог е свят | 21 Приближаване 2021

Бог е свят

“И четирите живи същества… не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщий, Който бе и Който е, и Който ще бъде.”
Откровение на Йоан 4:8

Святостта на Бог е най-споменаваната характеристика в Библията. Небесата не спират да прокламират Неговата святост ден и нощ. Бог е и винаги ще бъде съвършен, и напълно чист в Своята святост. Както златото е стандарт за стойност на земята, така Неговата святост е вечният стандарт за стойност на Небесата.

Божията святост е невероятна, защото ти позволява, поглеждайки в нея, да видиш не само Него, но и себе си кристално ясно. Тя е назначена не, за да те унижи, но да разкрие красотата, с която Бог е облечен, и която и ти си призован да имаш в живота си. Хората, които избират да облекат и носят в своя живот Божията святост, са най-красивите сред всички останали. Бог иска да бъдеш свят. Всъщност на кръста Той облече твоята греховност, за да те облече със Своята святост. В момента, в който устните ти Го поканиха в сърцето ти, ти си бил новороден и Бог е положил Своята святост в теб. В Библията сме наречени светии, защото сме облечени с дрехата на Неговата святост. Колко много една хубава и нова дреха влияе на човека, който я е облякъл. Променя походката, стойката, цялото му държание. Така е и с дрехата на Божията святост. Тя е способна да те промени, ако й позволиш!

Значението на думата „свят“ е „да бъдеш избран и отделен за Божиите цели“. Докато думата „грях“ в Библията означава „да пропуснеш целта“, думата „свят“ означава „да изпълниш целта“. Целта на Бог за твоя живот е да бъдеш отделен, за да живееш целта, намерението и съвършения замисъл, който Той има за теб на тази земя. Да бъдеш свят. Святостта не е религиозна претенция или осъдителна към хората фанатичност, тя е отличаващият се начин, по който мислиш, говориш и ходиш в живота. Най-красивата дреха в гардероба на нашия живот е дрехата на Неговата святост. Тя е дреха, която околните забелязват чрез твоето поведение, дреха, в която се „оглеждат“ и пожелават да носят.

Святостта е въпрос на избор. Тя е положена в теб, в новородения ти дух. Не забравяй, ти си направен свят, но е въпрос на твоя избор да позволиш на Божията святост да завладее живота ти. Въпрос на избор е да живееш всеки ден с това съзнание, че си призован от Небето да се отделяш от пошлото, срамното и грешното, да не позволяваш светът да цапа твоята „красива дреха“ на святост.

Готов ли си да ходиш с „дрехата на святостта“ всеки ден в твоя живот?

Молитва

Боже, помогни ми да осъзная колко безценно скъпа е дрехата Ти на святост, с която си ме облякъл. Предавам отново живота си пред Теб днес, искам да ходя в святост, избирам Твоята цел и намерение в моя живот. Посвещавам се на Теб. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Исая 57:15

„Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се.”

Изход 15:11

„Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, великолепен в Святост, дивен та да възпяват славата Ти, правещ чудеса?“

1 Петрово 1:14-16

„Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си; но, както е свят Тоя, Който ви е призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държане; защото е писано: “Бъдете святи, понеже Аз съм свят”.“

Исая 6:1-8

„В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: – Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите. Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

1 Йоан 4:7,8

„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner