Skip to content Skip to footer

Ден 20 – Святият Дух говори | 21 Приближаване 2021

Святият Дух говори

„А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.“
1 Коринтяни 2:10

 

„А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.“
Евангелие на Матей 10:19-20

Имал ли си моменти, в които отчайващо се нуждаеш от Божията мъдрост за своите финанси, на работното място или относно семейните ти взаимоотношения? Колко често си се оказвал в задънена улица, срещайки проблем, който не знаеш как да разрешиш? Не изпадаме ли всички ние в подобни ситуации на невъзможност или предизвикателства, с които не знаем как да се справим? Ето защо Бог промисли да изпрати Святия Дух в нашия живот. Святият Дух е отговорът! Чрез Него Бог ни предоставя на разположение цялата Си мъдрост и всички решения в обстоятелствата, които ни заобикалят. Святият Дух е способен да премахне пелената пред очите ти и да разкрие отговорите, от които имаш нужда, както никой друг. Той копнее да ти помага в живота, но още по-важното за теб е да осъзнаеш, че Той би искал да те използва да водиш хората около теб по-близо до самия Него.

Бог иска да бъдеш канал, чрез който хората да се приближават до Него. Възможно е често да не знаеш точно как и какво да кажеш, но Святият Дух е Онзи, Който ти помага да говориш и разкриваш любовта на Бог към хората, с които се срещаш всеки ден. Посредата на проблемни ситуации в ежедневието Святият Дух ни разкрива Божията перспектива и Божия съвет. Разговаряйки с хората относно техните предизвикателства в живота, Святият Дух ни дава мъдростта, с която да отговорим и да ги доведем до мястото да се доверят на Исус.

Святият Дух е Един, Който иска да общува с нас. Той иска да ни говори. Той Един, Който ни утешава, увещава и насърчава. Неговото влияние изгражда живота ни по такъв начин, че ние ставаме Неговия глас към другите около нас. Той иска да ни използва и да говори чрез нас в живота на хората. Да ги утешаваме, насърчаваме, окуражаваме и да ги изграждаме във вярата. Този процес е наречен в Библията пророкуване.

Пророкуването е послание от Бог, изговорено от една личност към друга личност (или група от хора). Послание, което донася кураж. Увещава и утвърждава, защото основата му е любов. Ако си уверен в това, че Святият Дух ти е говорил, осмели се и говори това послание към другите.

Възможно е да мислиш, че не чуваш Бог, но ако отделиш време да се вслушваш в Него, ще откриеш, че Той ти говори. Вътре в теб Святият Дух прави тази комуникация по-реална дори от нещата, които можеш да видиш и усетиш с естествените си сетива. Намери спокойно за теб място, утихни пред Бог и Го помоли да ти говори. Когато Го чуеш, направи така, че хората да разберат за това. Нека откровението на Неговата любов, разкрито в теб, стане храна за другите. Бъди насърчение за хората около теб. Бъди Неговия глас на любов. Окуражавай, увещавай и изграждай хората в тяхната вяра в Бог. Святият Дух е Един, Който говори. Позволи Му да говори чрез теб днес.

Молитва

Скъпи Святи Дух, моля Те, отвори очите на сърцето ми. Разкрий ми се и говори вътре в мен. Искам да разбирам Божието Слово. Помогни ми то да става все по-разбираемо за мен. Моля Те да ме използваш за другите хора и да говориш чрез мен. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Евангелие на Йоан 16:13

„А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.”

2 Петрово 1:20,21

“И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“

1 Кор. 14:1,3

„Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха.“

1 Коринтяни 12:7-11

„И на всеки се дава проявяването на Духа, за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание чрез същия Дух; а на друг вяра чрез същия Дух; а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всекиго по особено както Му е угодно.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

• Евангелие на Йоан 8:26

“Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания”

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner