Skip to content Skip to footer

Ден 8 – Бог е личност | 21 Приближаване 2021

Бог е личност

„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие…”
Битие 1:26

Въпреки това, че Бог не е човек, Той е личност. Той мисли и разсъждава, притежава емоции, слуша и отговаря, както и изразява напълно свободно Своята воля. Една личност изразява намеренията си като общува и действа, както и като реагира и откликва на думите и действията на околните. К.С. Луис пише: „Любовта е онова, което една личност може да даде на друга такава личност“. Само една личност може да обича. Изразената любов е тази, която прави разликата между някой и нещо.

Бог е Личност и това е важно за нас, защото ни разкрива факта, че нашият Творец не ни е създал от необходимост или по случайност, но с желание и цел. Безлична сила не е способна да сътвори личност с определена съдба. Проумявайки, че сме създадени от личностен Бог, ние осъзнаваме най-висшето Негово намерение за нас, а именно да имаме лични взаимоотношения с Него.

Божието най-искрено и голямо желание е да развие и има отдадени, нестихващи и цялостни взаимоотношения с теб. Този Негов копнеж бе толкова силен, че когато грехът нахлу в света и разруши тези скъпи за Него взаимоотношения, Той изостави Своята слава в небето, за да ги възстанови.

Ако в теб вече се е зародило желание да познаваш и разбираш Кой е Бог и какъв самият Той те е предопределил да бъдеш, трябва да започнеш да Го виждаш като Бог, Който е Личност. Именно защото Той чувства и ти си създаден да чувстваш, именно защото Той обича, ти самият обичаш. Бог те създаде личност, защото Той самият е Личност, и точно поради този факт Той иска лични взаимоотношения с теб. Бог копнее да се смее с теб, да съпреживява с теб, когато си радостен, натъжен или влюбен. Като Личност, Той би искал да Го допуснеш в живота си и заеме ролята на най-добрия ти приятел.

Би ли искал да познаваш Бог по същия начин, по който Той те познава?
Желаеш ли да имаш много по-дълбоки взаимоотношения с Него, отколкото сега?

Молитва

Боже, помогни ми да гледам на теб като Личност. Да идвам при Теб, съзнавайки, че Ти Си един, който ме разбира, един, който ме познава изцяло. Помогни ми да общувам с Теб, като с един, който е най-добрият ми приятел. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Изход 3:13-15

„А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа? И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас. При това, Бог рече още на Моисея: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род.“

Евреи 1:1-4

„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши чрез Себе Си очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.“

Деяния на апостолите 17:22- 31

„И тъй, Павел застана всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: На непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко; направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: “Защото дори Негов род сме”. И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление. Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

Римляни 8:28

„Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner