Skip to content Skip to footer

Ден 12 – Бог е благодатен | 21 Приближаване 2021

Бог е благодатен

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;не чрез дела, за да се не похвали никой.“
Ефесяни 2:8,9

 

„в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.”
Ефесяни 1:7

Гръцката дума благодат в Новия Завет е „харис“ и се превежда – „благоволение, благословение или добрина“. Нейният смисъл разкрива Божието желание да ни благослови, Неговата благосклоност и благоволение към нас, въпреки нашата паднала човешка природа. Благодатта на Бог ти дава всичко онова, което не заслужаваш. Тя е напълно незаслужената Му добрина, благост и милост към теб, грешника. Тя никога не закъснява и се появява на точното време, когато Божията святост среща твоя грях. Ако не беше и тя на тази среща, ти и аз бихме си тръгнали с „краката напред“.

Често, когато мислим за начина си на живот, считаме, че никога не ще се справим да живеем така, както Бог би желал или очаквал от нас. Имаме невероятни сезони във взаимоотношенията ни с Бог, в които сме като на „седмото небе“, но не след дълго „прецакваме нещата като за световно“. Напада ни самообвинение, самосъжаление, самоотричане и какви ли не още негативни мисли, забравяйки, че….. Бог е благодатен към нас!

Благодатта е огромната разлика между християнството и другите религиозни учения. Във всяка друга религия трябва да изпълниш или постигнеш определен критерий, за да спечелиш благоволението и благословението на Бог, докато Божията благодат, описана в Библията, не може да бъде спечелена или купена. Въпреки безценната си стойност, тя е безплатна за грешника.

Чувстваш ли се така, като че ли си оплескал нещата толкова много, че едва ли заслужаваш да ти бъде простено? Опитваш ли се по някакъв начин да спечелиш Божието благоволение към себе си чрез това, което вършиш? Спри! Спри да се опитваш да спечелиш Бог отново на своя страна. Не можеш, защото Той вече е! Просто приеми Божията благодат и позволи на Бог да те освободи от вина и срам. Позволи на Божията благодат да нахлуе и царува в живота ти. Тя е, която прави живота ни различен.

Молитва

Господи, помогни ми да разбера безусловната Ти любов и изобилието на Твоята благодат към мен. Изпълни ме с благодатта Ти и нека тя ме води по пътя на моята пълна промяна. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

Псалм 77:9,10

„Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си е затворил Своите благи милости? (Села). Тогава рекох: Това е слабост за мене да мисля, че десницата на Всевишния се изменява.”

Псалм 145:17

„Праведен е Господ във всичките Си пътища, и благодатен във всичките Свои дела.“

Евангелие на Йоан 1:17

„понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.“

2 Коринтяни 12:9

„и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“

Евреи 4:16

„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.“

Яков 4:6

„Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: “Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“

Приложение

Кое е онова, което Святият Дух ми говори днес?

Стих за запаметяване

1 Йоан 4:7,8

„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner