Skip to content Skip to footer

Направи поста животопроменящо преживяване | 21 дни на Приближаване 2021

Направи поста животопроменящо преживяванe

По време на земното си служение, Исус учеше своите ученици принципите на Царството, които те да прилагат в своето ежедневие. Неговите поучения не се отнасяха само до тях или множествата, които го слушаха. Поученията и наредбите му са предназначени и за нас днес.

В Словото Си Бог ни дава стратегии за победа. Свръхестествени ключове за освобождение, възстановление и цялостно обновление и благословение. В Евангелие от Матей 6-та глава, Исус дава специфични насоки как да живеем като Божии деца. Там Той адресира три специфични задължения на всеки християнин: молитвата, даването и поста. Исус казва: „когато се молите“…“когато давате“…“когато постите“. Ясно е, че за Него молитвата, даването и поста са нормална и естествена част от живота на вярващия. През годините повече внимание се е отделяло на молитвата, по-малко на даването и сякаш никакво на поста. Дали не пропускаме нещо? Дали най-големият ни пробив и победа не зависят именно от поста?

Спомни си това, което Исус каза относно 30, 60 и 100-то благословение в Евангелие от Марк 4:8-10! Нека погледнем на този принцип през следната призма: Когато се молиш, освобождаваш тридесет кратно благословение; когато се молиш и даваш – шестдесет кратното изобилие, но когато се молиш, даваш и постиш – тогава сто кратното благословение завладява живота ти. Ако това е истина, можеш ли да си представиш колко молитви не са били отговорени и колко хомоти не са били разчупени поради това, че не сме се научили да постим! Исус постеше, защото знаеше, че тази практика в естественото, ще задвижи и освободи свръхестественото. Има чудеса и обещания, които само и единствено по този начин могат да бъдат получени.

До колко или докога трябва да постим? Длъжни ли сме да го правим? Според Исус, това е нормална практика за посветения християнин. Когато се обърна към фарисеите, които го предизвикваха с това, че учениците му не постят, Исус отговори следното: „Исус им рече: Можете ли да накарате сватбарите да постят докато е с тях младоженецът? Ще дойдат, обаче, дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях; тогава, през ония дни, ще постят.“

„Тогава, през ония дни, ще постят.“ Исус не очакваше Неговите последователи да правят нещо, което Той Самият не е вършил. Исус постеше и то за дълъг период от време. Ап. Петър казва, че Исус е пример, който да следваме (1 Петрово 2:21). „Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува, (бива обучен съвършено) ще бъде като учителя си“.
(Ев. на Лука 6:40).

Отново те каня да се присъединиш и участваш в „21 дни на Приближаване“ чрез пост и молитва. Можеш да избереш да постиш, като ежедневно се лишаваш от обяд или решиш само да вечеряш през този период. Възможно е да си на плодове и зеленчуци за три или повече дни или да избереш като мен пълен пост на вода за 3,7,14 или 21 дни.

Каквото и както да избереш, не забравяй, че не лишаването от храна само по себе си има стойност, но приближаването на сърцето ти към Бога. Препоръчвам ти да постиш през целия период от 21 дни. Избери начин, който можеш да понесеш и същевременно да предизвикаш себе си.

Не забравяй:

1. Постът е средството, чрез което можеш да повлияеш на децата си по свръхестествен начин. Когато Исус освободи момчето, което беше вързано от демонични сили, (Евангелие от Матей 17-та глава) каза: „този род не излиза освен чрез пост и молитва“! Може би децата ти не търсят Бога, света им влияе или са в неправилните взаимоотношения. Възможно е да имат трудности в училище. Когато не знаеш какво и как, пости и се моли през тези 21 дни и вярвай.

2. Възможно е да има здравословен проблем в семейството ти. Пости чудото на изцеление да се случи. Според Исая 58-а глава, когато постиш „здравето ти скоро ще процъфне“.

3. Възможно е да имаш нужда от дирекция и ясна визия за живота си. Пророк Данаил бе в тази ситуация. Той пости и се моли, и след 21 дни ангел от Господ го посети с послание за бъдещето.

4. Често се сблъскваме с финансови затруднения. Искаме по-добро заплащане или подобра работа. Ето още една причина за това да постиш през тези 21 дни. Ездра бе изправен пред това предизвикателство и Бог снабди всичките му нужди.

5. Ако изучаваш живота на пророк Илия, ще видиш как той преживя огромен стрес и емоционален срив. Тогава Бог му каза да пости 40 дни. Така той придоби свръхестествени сили, които му помогнаха да оцелее. Стреса, който имаме днес е огромен. Възможно е да преминаваш през депресия или емоционална слабост. Използвай този пост, за да бъдеш свободен и възвърнеш своята жизненост.

6. Царица Естир постеше, когато бе заплашен Божия народ. Това доведе до поражението на враговете й. Имаме много врагове около нас. Не говоря за хора, а за навици, пороци, начин на мислене или стил/ маниер на живот, които ни заробват всеки ден. Използвай силата на поста и победи тези твои врагове веднъж и завинаги!

7. Не на последно място е примера на ап. Павел. След като срещна Исус по един свръхестествен начин, той не яде и пи за три дни. Така Бог му се разкри и му даде насоки и увереност в решенията, които промениха живота му завинаги. Може би си изправен пред трудни избори. Необходимо е да вземеш съдбоносно решение за живота си. Приближи се през тези 21 дни и ще имаш яснотата и силата за това.

И така….предстоят ни 21 дни на приключения. Дни, заредени с малко или никаква храна, но пълни със сила и вълнение, заради онова, което само Бог може да извърши в животите ни. Бог е верен. Ап. Яков ни насърчава: „Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава.“

Готов ли си!?

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner