Skip to content Skip to footer

Ден 10 – Силата на даренията | Благословен живот

Силата на даренията

„Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Но казвате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.“
Пророк Малахия 3:8

Вчера навлязох в историята за чудото, което Исус извърши, нахранвайки над пет хиляди човека и представих пред теб принципи на умножението. Днес бих искал да продължим да разсъждаваме върху тях, като ще се опитам да обясня разликата между десятък и дарение.

Нека погледнем Евангелие на Матей 25, където Исус проповядва притчата за тримата настойника. На единия му бе поверено да търгува с пет таланта. Когато времето да даде отчет дойде, Господарят му прибави още пет към онези, които му бяха дадени. В 21-ви стих, Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни слуго.” Имаше и друг настойник, на когото му бяха доверени два таланта и подобно на първия това, което му бе дадено, бе удвоено. Не беше така обаче с третия настойник. Той получи един талант и в 25-и стих каза на Господаря Си: „Ето, имаш своето.“ Той върна на Господаря си онова, което му бе дадено – онова, което всъщност беше на Господаря му. Господарят му го нарече: „нечестив и лениви слуго.“

Разбери ме правилно. Не казвам, че всеки, който дава онова, което принадлежи на Бога – своя десятък, е „нечестив и ленив“. Това, върху което искам да акцентирам, е, че има принцип на „верния и добър слуга“, който ни учи, че трябва да даваме повече от само нашия десятък пред Бога, защото според Библията десятъкът е онова, което е Негово!

Естествено, ако до този момент не си практикувал даването на десятък, определено това е мястото, от което да започнеш. Десятъкът е начинът, чрез който премахваме проклятието върху финансите си. Това е средството, чрез което донасяме благословението върху нашите притежания. Десятъкът е причината Бог да смъмри поглъщателя (сатана) и да отвори небесата върху нас. Той е основата, върху която нашата щедрост стои и нашето даване бива изграждано.

Ако погледнеш по-внимателно стиха ни за деня, ще видиш, че Бог не говори само за десятъка. Той споменава „десятъка и приносите (даренията)“. С други думи, десятъкът и даренията премахват причината за проклятието върху нашите приходи, блага и притежания. Десятъкът и даренията донасят благословението върху нас. Десятъкът и даренията смъмрят поглъщателя. Библейската истина е, че „първите плодове“ принадлежат на Бог. Десятъкът не е дарение, той е връщане на Бог – нещо, което Му принадлежи по право. Истинското дарение отива отвъд десятъка, който принадлежи на Бог и точно там принципа на умножението влиза в сила.

Сигурен съм, че Бог повече от всичко иска да благослови и умножи нашите финанси – по същия начин, както благослови двете риби и малкото хляб в ръцете на апостолите. Истината е, че Неговата благословия може да направи нашите финанси да нараснат отвъд и повече, отколкото нашето трудолюбие или интелигентност могат да постигнат. Заявявам това, защото съм го виждал да се случва безброй пъти в моя живот. Нищо не може да се сравни с Неговата благословия. Нищо и никой не може да прибави каквото и да било на Божията благословия. Тя е толкова мощна и с нея всичко е различно.

Бог иска финансите ти да бъдат благословени. Той иска твоите финанси да бъдат умножени. Ето защо е важно да разбереш, че това няма да се случи, докато не повярваш и следваш тези два принципа:

1. Ние даваме на Господ нашия десятък, защото искаме финансите ни да бъдат благословени.
2. Ние даваме повече, освен нашия десятък, защото само това е, което може да бъде умножено.

Това са принципите на умножението. Те са толкова мощни и работещи днес, както на Галилейското езеро, където Исус нахрани над пет хиляди човека с малко риба и хляб.

Молитва

Боже, благодаря Ти, че ми се довери и ми повери Твоите финанси. Дай ми вяра да бъда щедър дарител, който дарява повече, освен своя десятък. Използвай това, което давам, да бъде умножено и служи за делото Ти на тази земя. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелието на Матей 25 глава

• Пророк Малахия 3:8–12

„Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.9 Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.10 Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.11 И заради вас ще смъмря поглъщателя, Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, Казва Господ на Силите.12 Всичките народи ще ви облажават, Защото ще бъдете желателна земя, Казва Господ на Силите.“

• Евангелието на Лука 6:38

„Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 6:19–21

„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner