Skip to content Skip to footer

Ден 11 – Духът на Мамон | Благословен живот

Духът на Мамон

„Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.“
Евангелие на Матей 6:24

Думата „мамон“ бива употребена в Библията четири пъти, като три от тези са на Самия Господ Исус Христос. Важността на тази дума е явна. Щом Господ я използва толкова пъти, явно иска да привлече нашето внимание. Разсъждавайки върху нея, това от своя страна ще ни помогне да придобием и правилната гледна точка относно парите.

„Мамон“ е арамейска дума, чието основно значение е „богатство“, но в духа й се съдържа отношението на: „Човек няма нужда от Бог. Сам по себе си е самодостатъчен.“ В древните дни също така думата „мамон“ е била приписвана като името на „бога на парите“. Всъщност духът на мамона цели да придобием именно това мислене и нагласа: „Нямаш нужда от Бог. Довери се на богатството.“

В Евангелие на Матей 6:24 Исус ясно ни казва, че е невъзможно да слугуваш на мамона и на Бог едновременно. Той казва, че само Единия можеш да обичаш, докато другия със сигурност ще намразиш. Според Исус няма средно положение или място за компромис.

Осъзнаваш ли, че зад парите стои духовна реалност? Или е Духът на Бог, или е духът на мамона. Парите, които са посветени на Бог и Неговите цели, имат помазанието и присъствието на Святия Дух върху себе си. От друга страна, всички пари, които не са посветени на Бог, мамонът има своята власт и сила върху тях. Мамонът е духът на този свят, който непрестанно лъже хората, че парите са, които ще им донесат щастие и удовлетворение.

През годините ми е правило впечатление, че хората, повлияни от този дух, най-често изпитват страх относно своите пари или финансово състояние. Както и виждаме от днешния ни стих, мамон винаги ще се опитва да измества Бог и Неговата роля в живота ни. Той винаги ще се промъква и нашепва обещания, които само Бог може истински да изпълни – сигурност, значимост, идентичност, влияние или свобода. Мамонът винаги и непрестанно ще се опитва да ни убеждава, че парите са отговорът и разрешението на всички наши проблеми.

Духът на мамон се противопоставя винаги на Божия Дух. Например, мамон те учи да купуваш и продаваш във всяко едно отношение и на всяка една цена, докато Бог ни учи да сеем и очакваме своята закономерна и справедлива жътва. Мамон те кара да подвеждаш и крадеш хората, докато Бог – да даваш и получаваш. Мамон ти нашепва и убеждава, че ако имаш пари, хората ще те уважават, проблемите във взаимоотношенията ще отлетят и животът ти ще стане лесен. Явно е, че разликите са огромни, но въпреки това не малко вярващи християни се поддават и повлияват от духа на мамон, като в повечето случаи дори не осъзнават това.

Често този дух ще те кара да си мислиш: „Само ако имах повече пари, тогава наистина бих могъл да помагам на хората и по-специално на Божието дело.“ Никога не забравяй това – Исус не каза на когото и да било, че притежаването на повече пари ще ни оправи живота. Парите не са отговорът за нашите проблеми. Единственият правилен отговор е Бог. От друга страна, духът на мамон и парите не са едно и също нещо, те са две различни понятия. Парите сами по себе си не са зло. Един от най-неправилно цитираните стихове в Библията се намира в 1 Тимотей 6:10, където се казва: „Защото сребролюбието (любовта към парите) е корен на всякакви злини.“

Забележи, Библията не казва, че парите са причината за всички злини. Казва се, че „любовта към парите е корен на всички злини.“ Един от най-големите трикове на мамона е да те накара да разчиташ на парите повече, отколкото на Бог. Когато започнеш да преживяваш финансово затруднение, ще усетиш как духът на мамон ще се опита да измести Бог от твоя живот. Често ще го чуеш в мислите си или от устата на някой около теб: “Ако Бог съществува, точно сега трябва да се намеси, да докаже Себе си и направи нещо по въпроса или…всъщност, повечето пари ще оправят нещата.“
Това е лъжа! Във всяка една ситуация, каквато и да е тя, ние се нуждаем само и единствено от Бог. Точка по въпроса!!!

Именно затова Исус заявява толкова ясно и недвусмислено в Евангелие на Матей 6:24, че не можеш, няма как да слугуваш на двама господари. Не можеш да поставяш своето упование в Бог и в парите едновременно. Бог е източникът, а парите са средството. Не трябва да разменяш техните места. Когато си предизвикан в своето ежедневие на кого да се довериш, единственият правилен избор е Бог.

Молитва

Боже, поставям доверието си в Теб. Покажи ми всяка една област, в която съм позволил нещо друго да заеме Твоето място като източник в живота ми. Не искам да има друго нещо, което да замени Теб като Такъв в моя живот. Помогни ми да уповавам за всяка нужда и снабдяване на Теб. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• 1 Тимотей 6:6-10

„А благочестието със задоволство е голяма печалба;7 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо;8 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.“

• 1 Тимотей 6:17

„На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.“

• Евреи 13:5

„Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: “Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя”.“

• Псалм 62:10

„Не уповавайте на насилие, И не се надявайте суетно на грабителство; Богатство ако изникне, не прилепявайте към него сърцето си.“

• Изход 20:3

„Да нямаш други богове освен Мене.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 6:19–21

„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner